Het waterschap heeft de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie, die voor de bedrijfsvoering nodig is, duurzaam op te wekken.

Deze opgave komt voort uit de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Om aan deze doelstelling te voldoen wordt er naast de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk aan de noordzijde, een zonnepark aangelegd. 
Najaar 2017 kwam de mogelijkheid voorbij om enkele percelen aan de noordzijde van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk aan te kopen. Percelen die lang werden gebruikt door een tuinder.  Het waterschap heeft deze percelen aangekocht met als doel om hier een zonnepark aan te leggen.

Medio 2020, na de realisatie van de Energiefabriek, wordt gestart met het aanleggen van het zonnepark.