Nota Voorkeursalternatief (VKA) - bocht Giessen-Oudekerk

De Nota VKA heeft digitaal ter inzage gelegen van 11-11-2021 t/m 22-12-2021. Het is niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. Wel kunt u het document nog downloaden: Nota Voorkeursalternatief - bocht Giessen-Oudekerk

Alle zienswijzen die binnen de voornoemde termijn zijn ingediend worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording in de periode januari/februari 2022. Een antwoord op uw eventueel ingediende zienswijze ontvangt u per brief van het waterschap. Het dagelijks bestuur zal in maart 2022 aan de hand van de Nota van Beantwoording een definitief voorkeursbesluit nemen voor de bocht Giessen-Oudekerk.

 

Hieronder kunt u de nieuwsbrieven downloaden: