Voorkeursalternatief voor de maatregel in de bocht Giessen-Oudekerk

De Nota Voorkeursalternatief voor de bocht Giessen-Oudekerk heeft digitaal ter inzage gelegen van 11 november tot en met 22 december 2021. Binnen deze termijn hebben we een aantal zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn verwerkt en beantwoord in een Nota van Antwoord. Het bestuur heeft op 12 april 2022 gekozen voor het voorkeursalternatief 'het aanbrengen van een onderwaterdamwand en het baggeren van een deel van de Giessen'. Het voorkeursalternatief gaan we verder uitwerken in de planuitwerkingsfase (2022-eind 2023). Alle genoemde documenten kunt u hier inzien: 

Nota Voorkeursalternatief (VKA) - gemaal en boezemkanaal Hardinxveld

De Nota Ontwerp Voorkeursalternatief heeft ter inzage gelegen van 24 februari tot en met 7 april 2022. U kunt geen reactie meer geven. De documenten kunt u nog wel inzien: 

Zienswijzen die binnen de termijn zijn ingediend, worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording in de periode april/mei 2022. Hierin staat wat er met de zienswijze is gedaan en eventueel of dit aanleiding is geweest om de Nota Voorkeursalternatief aan te passen. Het dagelijks bestuur zal in juni 2022 aan de hand van de Nota van Beantwoording een definitief voorkeursbesluit nemen voor het nieuwe gemaal en boezemkanaal.

Hieronder kunt u de nieuwsbrieven downloaden: