Toegankelijkheid

Websites van de overheid moeten voldoen aan het tijdelijk besluit digitale overheid en de daarbij behorende toegankelijkheidseisen. Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van online diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder handicap, beperking of chronische ziekte.

Websites moeten benaderbaar en bedienbaar zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld:

 • Een visuele en/ of auditieve handicap hebben (verminderd zicht, kleurenblindheid, verminderd gehoor of doofheid);
 • Een fysieke beperking hebben (geen muis en/ of toetsenbord kunnen bedienen);
 • Een verstandelijke beperking hebben (visuele en/ of tekstuele informatie niet goed kunnen verwerken);
 • Anderzijds (laaggeletterdheid, dyslexie, enzovoorts).

In hoeverre voldoet het waterschap op dit moment aan de toegankelijkheidseisen?

Waterschap Rivierenland heeft de volgende websites:

Overzicht websites Waterschap Rivierenland
WebsiteToegankelijkheidsverklaringInspectierapporten
De algemene website van Waterschap RivierenlandToegankelijkheidsverklaring website Waterschap RivierenlandInspectierapport website Waterschap Rivierenland
Bestuursinformatiesysteem Waterschap RivierenlandToegankelijkheidsverklaring Bestuursinformatiesysteem waterschap Rivierenland 
Werken bij Waterschap RivierenlandToegankelijkheidsverklaring website Werken bij Waterschap RivierenlandInspectierapport website Werken bij Waterschap Rivierenland
Tothier - websiteToegankelijkheidsverklaring website TothierInspectierapport website Tothier
Tothier - app (iOS)Toegankelijkheidsverklaring mobiele applicatie Tothier (iOS)Inspectierapport mobiele applicatie Tothier iOS
Tothier - app (Android)Toegankelijkheidsverklaring mobiele applicatie Tothier (Android)Inspectierapport mobiele applicatie Tothier Android
Dijkversterking Neder-BetuweToegankelijkheidsverklaring website dijkversterking Neder-BetuweInspectierapport website dijkversterking Neder-Betuwe
Dijkversterking Wolferen-SprokToegankelijkheidsverklaring website dijkversterking Wolferen-SprokInspectierapport website dijkversterking Wolferen-Sprok
Graaf Reinald AlliantieToegankelijkheidsverklaring website Graaf Reinald AlliantieInspectierapport website Graaf Reinald Alliantie
STROOM (intranet Waterschap Rivierenland)Toegankelijkheidsverklaring STROOM - intranet Waterschap RivierenlandInspectierapport STROOM
Archief website (algemene website Waterschap Rivierenland)Toegankelijkheidsverklaring Archief website (algemene website Waterschap Rivierenland)Inspectierapport archiefweb

Uit onderzoeken (van externe partijen, eigen handmatig onderzoek en onderzoeken van andere waterschappen die dezelfde systemen gebruiken) blijkt dat de online diensten van Waterschap Rivierenland nog niet voldoen aan de technische toegankelijkheidseisen:

 • Een aantal omgevingen is in technische zin nog niet volledig toegankelijk.
 • Op de meeste websites van het waterschap worden documenten in een kantoorformaat aangeboden (bijvoorbeeld pdf en word). Het overgrote deel van deze documenten is niet volledig toegankelijk.
 • Op de meeste websites van waterschap wordt audiovisueel materiaal aangeboden. Het overgrote deel van deze producties is nog niet geheel toegankelijk.

Waterschap Rivierenland wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen

Wij nemen de volgende maatregelen:

Regelmatig toetsen

De websites van Waterschap Rivierenland worden vanaf 2020 getoetst op digitale toegankelijkheid door onafhankelijke partijen. Op basis van de uitkomsten worden verdere maatregelen genomen.

Overleg met leveranciers

Waterschap Rivierenland overlegt met leveranciers van digitale omgevingen over het maatregelen op het gebied van toegankelijkheid.

Redactie

Waterschap Rivierenland past zijn beleid op het gebied van (web)redactie aan. Toegankelijkheid wordt een zwaarwegend criterium voor publicatie van informatie op de sites. Team Communicatie, de webredactie en de Newsroom van het waterschap zien hierop toe. Daarnaast neemt team Communicatie regelmatig deel aan en geeft uitleg/ trainingen op het gebied van digitale toegankelijkheid aan webredacteuren en proceseigenaren.

Aanbestedingsbeleid digitale omgevingen en documenten

Waterschap Rivierenland past zijn aanbestedingsbeleid voor nieuwe online toepassingen en documenten aan. Toegankelijkheid in technische zin wordt vanaf 2020 in de aanbesteding voor nieuwe digitale omgevingen of digitale documenten nadrukkelijk als criterium meegenomen.

Digitaal ontsloten kantoorformaten

Uit eigen inventarisaties blijkt dat het merendeel van de op de genoemde digitale omgevingen ontsloten kantoorformaten (pdf, word, excel documenten) niet of niet geheel toegankelijk zijn.

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen:

 • Toetsen van aangeboden content op toegankelijkheid voor publicatie.
 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van pdf-documenten.
 • Pdf-documenten die worden gebruikt in een administratief proces worden toegankelijk gemaakt, of worden ook ontsloten in een toegankelijk formaat.
 • Niet essentiële pdf-documenten worden van de website verwijderd. Niet essentieel wil zeggen: verouderd, nauwelijks opgevraagd, voorziet niet in een duidelijke informatiebehoefte bij een duidelijke doelgroep, er ligt geen wettelijke basis en/ of verplichting aan ten grondslag.

Video's

Vanaf 2020 worden de volgende maatregelen genomen

 • Medewerkers worden geadviseerd en ondersteund in het toegankelijk (laten) maken van video's.
 • Leverancier wordt gevraagd video's toegankelijk aan te leveren (met bijvoorbeeld ondertiteling en audio descriptie, audioversie, enzovoorts).
 • Waar mogelijk worden reeds gepubliceerde video's nabewerkt.

Kaartmateriaal

Het toegankelijk maken van kaartmateriaal op onze website (via ons geo-portaal of via PDF documenten) kost onevenredige inspanning. Waar mogelijk worden in 2020 alternatieven aangeboden voor geogafische informatie. Ook kunnen belanghebbenden contact opnemen met Waterschap Rivierenland om kaartmateriaal te komen bekijken en/ of toegelicht te krijgen op het hoofdkantoor in Tiel.

Vragen

Loopt u tegen een probleem qua toegankelijkheid aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via info@wsrl.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij het waterschap.