Home

Nieuws

  • Water in de vijver in Alphen sterk gezakt

    Het water in de vijver aan de Schutstraat en de Greffelingsestraat in Alphen is sterk gezakt. Vanochtend kwamen we er achter dat de techniek ons helaas in de steek heeft gelaten. Onze medewerkers namen gelijk actie en gelukkig vult de vijver zich vanaf deze ochtend weer. We verwachten dat dit nog wel het hele weekend duurt. De vijver is via een schuif bij te vullen tot ongeveer 20 centimeter onder het normale peil. De natuur moet zijn werk gaan doen voor deze paar laatste centimeters.

  • Waterbericht: water opvangen en verdelen

    Komende week vallen er verspreid over het gebied een aantal buien. Als ze lokaal blijven, verwachten we weinig effect op de waterstanden en is bijsturing beperkt nodig. Voorlopig blijven we op zomerpeil staan vanwege lokale beregening en droge periodes na deze week.

  • Start laatste deel dijktraject van dijkversterking Wolferen-Sprok

    Dijkversterking Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland bereikt een mijlpaal. Op 2 oktober start bouwcombinatie De Betuwse Waard met cluster A, het laatste dijktraject van de versterkingsopgave. Het gaat om het dijktraject iets voorbij restaurant Baiana tot aan de Steltsestraat in Lent, dat een lengte heeft van ca. 900 meter.

750 jaar waterschap

In 2023 vieren we 750 jaar waterschap. 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied. 750 jaar later staan we stil bij onze rijke ervaring en vooral hoe we die inzetten voor de toekomst. Lees meer over alle acties op de webpagina 750 jaar waterschap.

Oude kaart van het rivierengebied