Servicegarantie

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat u veilig achter de dijken kunt wonen en werken. We zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater en de zuivering van rioolwater. Overheden, bedrijven, organisaties en inwoners in ons werkgebied kunnen er op rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen. In onze servicegarantie staat waar u op mag rekenen. Wat deze servicegarantie voor u betekent kunt u op deze pagina lezen.

Website: altijd actueel

Op onze website kunt u terecht voor informatie en nieuws over Waterschap Rivierenland. Wij zorgen dat de site altijd actueel is. U kunt er snel en eenvoudig een aantal zaken elektronisch regelen. Zie Regelen en aanvragen.

Bezoek: altijd persoonlijk aanspreekbaar

U bent tijdens kantooruren welkom op ons hoofdkantoor in Tiel. Als de receptionist uw vraag niet kan beantwoorden wordt u in contact gebracht met de juiste medewerker. Heeft u een afspraak gemaakt, dan wordt u binnen 5 minuten na het afgesproken tijdstip opgehaald. U kunt ook een afspraak maken op een andere locatie van het waterschap.

Onze huisregels

Toegang/veiligheid

De bezoekersbadge die u ontvangt bij aanmelding moet zichtbaar gedragen worden tijdens uw verblijf in ons pand. Het is niet toegestaan:

  • Verstrekte sleutels en toegangspassen door te geven aan derden of te dupliceren.
  • Beschermde ruimtes te betreden zonder begeleiding van een medewerker van Waterschap Rivierenland.

Bezoekers moeten te allen tijde kunnen aantonen dat zij geautoriseerd in de beschermde ruimte aanwezig zijn. Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners moeten altijd worden opgevolgd.

Beeld- en geluidsopnamen

Waterschap Rivierenland respecteert de privacy. Voor veiligheidsdoeleinden maken wij gebruik van videobewaking (zie ook Privacystatement Waterschap Rivierenland). Het maken van beeld- en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van team Communicatie.

Ongewenst gedrag

Enige vorm van agressie, intimidatie of geweld wordt niet getolereerd.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal of vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
 

Post en e-mail: altijd snel antwoord

Inhoudelijk behandelen wij alle e-mails en brieven binnen 4 werkweken na ontvangst. Als wij uw vraag of klacht niet binnen drie werkdagen kunnen behandelen, dan krijgt u  een ontvangstbevestiging. Daarin geven we aan binnen welke termijn u antwoord krijgt en wie uw contactpersoon is. 

Van meldingen die u indient bij de afdeling Vergunningen wordt géén ontvangstbevestiging verzonden. Hiervan ontvangt u gemiddeld binnen 4 werkdagen het definitieve antwoord. Voor vragen die gesteld worden via sociale media geldt een reactietermijn van twee werkdagen. Indien onze calamiteitenorganisatie actief is, geldt hiervoor een reactietermijn van 2 uren.

Telefoon: altijd bereikbaar

  • Op werkdagen tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar
  • Opnemen en doorverbinden gebeurt binnen 25 seconden.
  • Als de medewerker die u zoekt niet aanwezig is, wordt u binnen één werkdag teruggebeld.
  • Calamiteiten of waterverontreiniging? Laat het ons weten. Zie pagina Contact. Buiten kantooruren krijgt u via een keuzemenu een medewerker aan de lijn.
  • Muskusratten gezien? Bel tijdens kantooruren via een apart nummer: (0344) 649 451.

Bedrijfsvoering van het waterschap

Arbeidsomstandighedenbeleid

We vinden goede arbeidsomstandigheden en werken in een veilige werkomgeving belangrijk. Hierbij hoort geen enkele vorm van agressief of gewelddadig gedrag tegenover medewerkers, hun naasten of klanten. Waterschap Rivierenland neemt (preventieve) maatregelen om het ontstaan van agressie en geweld te reduceren dan wel te beheersen.

Zie ook onze proclaimer

Kwaliteitsbeleid: tip ons!

We vinden het belangrijk dat we onze beloftes nakomen. We onderzoeken regelmatig de tevredenheid onder onze klanten en zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Daar kunt u ons bij helpen. Heeft u een suggestie of een tip, laat het ons weten! Dat kan per e-mail: info@wsrl.nl ter attentie van kwaliteitsadviseur.

Heeft u gevonden wat u zocht?