Op het moment dat het afsluitmiddel op de Graafstroom dicht staat, moet het water van het afgesloten deel van de Graafstroom afgevoerd kunnen worden. Dat doen we door het af te laten stromen naar de polder Laag-Blokland. Daarnaast moet in tijden van droogte, ook water ingelaten worden in de polder en is doorstroming nodig ten behoeve van de waterkwaliteit. Via een ‘vaste stuw’ of een ‘kantelstuw’ op de plek van het huidige poldergemaal in Vuilendam is dat mogelijk. Aanvullend onderzoeken we nog in hoeverre het baggeren van een deel van de Graafstroom nodig is.

Gekozen voorkeursalternatief

Zowel de effecten op de omgeving alsmede het kostenverschil tussen beide alternatieven is beperkt. Er is voor een kantelstuw gekozen, omdat het ruimtebeslag iets kleiner is. Daardoor is het risico om schade aan de naastgelegen woning geringer. Bovendien is met een kantelstuw de waterafvoer beter te regelen dan met een vaste stuw.