Door het plaatsen van een flexibel afsluitmiddel in het Achterwaterschap nabij de Ammersche boezem, realiseren we een nieuwe indeling van de Overwaard en Nederwaard.

Dit afsluitmiddel staat in voorkomende gevallen dicht maar moet vanuit goed waterbeheer open kunnen. De polders Streefkerk en Nieuw-Lekkerland worden samen met het Achterwaterschap aangesloten op het systeem van de nieuwe Nederwaard. De combinatie van het Kokgemaal en het Smitgemaal in Kinderdijk blijven bestaan om de nieuwe Nederwaard te bemalen. In de toekomst zal het Kokgemaal het gemaal worden met de grootste capaciteit en de Nederwaard gaan bemalen.

Het flexibele afsluitmiddel wordt de nieuwe knip tussen de Overwaard en Nederwaard. Een multifunctioneel kunstwerk bestaande uit een sluis, vier kantelstuwen en een vispassage. In elk geval zal tot 2035 een deel van de Overwaard nog steeds via het Achterwaterschap naar Kinderdijk haar water moeten kunnen afvoeren. Daarvoor zijn de 4 kantelstuwen nodig. Ook daarna zal dit nog gebeuren om de Overwaard van voldoende zoetwater te kunnen voorzien. Daarnaast zal het flexibele afsluitmiddel in beide richtingen passeerbaar zijn voor de scheep-/recreatievaart, schaatsers en vissen. Het Achterwaterschap is ook een kanoroute. Daarom zullen er op- en uitstap voorzieningen aangelegd worden aan weerszijden van het kunstwerk.

Tijdens bijeenkomsten in de omgeving is met belanghebbenden gesproken over het ontwerp en de locatie van het afsluitmiddel. Vooral het opnemen van de huidige gebruiksfuncties in het ontwerp van het afsluitmiddel werd als belangrijk bevonden.

Gekozen voorkeursalternatief

Inmiddels is een aantal locaties onderzocht waar het kunstwerk zou kunnen komen. Al snel bleek de voorkeurslocatie nabij de Ammersche boezem, aan het eind van het Achterwaterschap te zijn. Dit in verband met de bereikbaarheid en de gunstige locatie voor eventuele toekomstige kadeversterkingen.