De Middelkade is de huidige scheiding tussen de Overwaard en de Nederwaard en is van cultuurhistorische waarde binnen het Werelderfgoed Kinderdijk.

Over de kade loopt het fietspad tussen Alblasserdam en Kinderdijk. Een opening van circa 100 meter aan het einde van de Middelkade nabij het huidige schutsluisje is nodig omdat het Kokgemaal van de Overwaard na 2025 ook de Nederwaard moet bemalen. Het JU Smit gemaal en de boezem langs de molens van de Nederwaard is namelijk op termijn te klein. Het openen van de Middelkade heeft effect op het Werelderfgoed. Andere maatregelen om de capaciteit van de Nederwaard te vergroten, zouden een zeer grote impact op het Werelderfgoed hebben. Gevolg is wel dat het peil van het Achterwaterschap met 15 cm verlaagd moet worden. Zie ‘Peilbesluit Achterwaterschap’.

In 2020 zijn voor deze maatregel een aantal alternatieven onderzocht die ook de fietsverbinding in stand houden. Er is zowel een permanente opening in de vorm van een brug onderzocht als een ‘te openen’ Middelkade bestaande uit een brug met daaronder 20 kantelstuwen die opengaan als het nodig is.

De ‘te openen’ Middelkade is een nieuwe variant, die op verzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzocht is. Dit kunstwerk zou echter meer dan de helft van het jaar open moeten gaan en met drie andere grote kunstwerken moeten kunnen ‘communiceren’. Het watersysteem wordt daardoor kwetsbaarder in plaats van robuust. Dat past ook niet in het verhaal van het ‘ingenieuze watersysteem’ van Werelderfgoed Kinderdijk. Tot slot is deze maatregel ruim vijf keer duurder dan een brug.  Om deze redenen is in overleg met de RCE besloten om dit alternatief af te laten vallen.

Bij de bewoners is er draagvlak voor een brug zolang deze past in een landschappelijke omgeving. Dat kan voor zowel de groene plaatbrug (zo weinig mogelijk zichtbaar) als de liggerbrug, wat een nieuw zichtbaar element in het verhaal van Kinderdijk kan zijn.

Gekozen voorkeursalternatief

De voorkeur gaat uit naar een stalen liggerbrug als oeververbinding. Vooralsnog zonder groen karakter aangezien hier zeer beperkt de fysieke ruimte voor is en het bovendien zeer moeilijk in stand te houden is.