Waterschap Rivierenland maakt zijn besluiten en mededelingen elektronisch bekend.