Klimaatsverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling…. we moeten in de toekomst anders omgaan met water…in Nederland maar ook in het rivierengebied. Wonen in het rivierengebied betekent wonen in een mooi maar kwetsbaar gebied. Kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatsverandering. Ook in de toekomst werken wij aan een veilig rivierengebied met sterke dijken en schoon water, iets voor jou?

Bij het waterschap zijn er veel verschillende beroepen. We geven je hier een paar voorbeelden maar is nog veel meer mogelijk bij het waterschap.

Vakspecialist Dijken

Het waterschap zorgt voor sterke en veilige dijken. Maar calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Daarom is Waterschap Rivierenland op risico’s voorbereid. Bij extreem hoogwater met overstromingsgevaar langs de grote rivieren (Rijn, Maas, Waal) sluiten we bijvoorbeeld de coupures in de dijk. Een coupure is een doorgang in de dijk voor verkeer. Als vakspecialist Dijken weet jij alles van dijken. Jouw kennis is van groot belang bij het beheer en onderhoud van de dijken, maar zeker óók als het spannend wordt!

Toezichthouder onderhoud

Dagelijks zijn medewerkers van het waterschap op pad om de dijken, sloten, oevers en wegen van het waterschap te controleren.
Het onderhoud wordt in opdracht van het waterschap uitgevoerd door een aannemer. Dit onderhoudswerk moet dagelijks worden gecontroleerd.
Als toezichthouder onderhoud houd je de dijken, sloten, oevers en wegen dus goed in de gaten!

Muskus- en Beverrattenbestrijder

Muskusratten en beverratten beschadigen onze dijken. Als wij ze hun gang laten gaan met hun gegraaf maken ze een gatenkaas van dijken en kades. Medewerkers van Waterschap Rivierenland jagen daarom intensief op deze dieren. Met speciale vangmiddelen vangen zij jaarlijks vele duizenden exemplaren. Werken als muskus-en beverrattenbestrijder betekent o.a.:

  • Afwisselend werk
  • Werken in de natuur

Technicus elektrotechniek

Water in de sloot lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is vaak het resultaat van het werk van het waterschap. Met behulp van honderden stuwen en gemalen zorgen we ervoor dat er steeds voldoende oppervlaktewater aanwezig is. Al die gemalen en stuwen moet natuurlijk ook onderhouden worden. Soms gaat er iets stuk en moet het gerepareerd worden of er wordt een nieuwe stuw of gemaal gebouwd. Een technicus met verstand van zaken is dan onmisbaar!

Zuiveringstechnicus

Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat jij thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt. Dat doen we in grote waterzuiveringsinstallaties. De meeste zuiveringsinstallaties worden op afstand bediend. Als zuiveringstechnicus werk je zowel achter de PC als op de installatie zelf.

Medewerker Vergunningen

Voor werkzaamheden in de buurt van dijken en sloten gelden regels. Soms is hiervoor een vergunning van het waterschap nodig.
Je mag bijvoorbeeld niet zomaar bouwen langs een sloot of in de dijk. De dijk is dan misschien niet stevig genoeg meer om het water tegen te houden. Als medewerker vergunningen beoordeel en controleer je deze aanvragen en stel je vergunningen op.

Onderhoudsmedewerker

Het onderhoud van taluds en bermen langs het water is belangrijk. Zo voorkomen we dat sloten dichtgroeien en er wateroverlast kan ontstaan. En bij droogte kan er zo voldoende water worden aangevoerd. Het werk als onderhoudsmedewerker bij de afdeling beheer en onderhoud is nooit hetzelfde. En… je werkt vooral in de buitenlucht!

Medewerker Handhaving

We controleren ook of bedrijven zich houden aan de naleving van de regels van het waterschap.
Bijvoorbeeld of er niet zonder vergunning langs het water is gebouwd of dat bedrijven zonder vergunning hun bedrijfs-afvalwater lozen.
Die controles doen we vanaf het water en vanaf de grond maar ook vanuit de lucht.

Toezichthouder vergunningen

Het waterschap verleent veel vergunningen voor onder andere plassen, vijvers en natuurvriendelijke oevers.
De toezichthouder controleert of de vergunning wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de vergunning.

Projectleider Weg-en Waterbouw

Een stuw wordt aangelegd om het waterpeil te kunnen regelen. Bij teveel water kunnen we het water laten instromen, bij te weinig water in een bepaald gebied zetten we de stuw open en laten het water stromen. Door het grote hoogteverschil in waterpeil bij een stuw kunnen de vissen niet doorzwemmen. Daarom legt het waterschap vispassages aan. Het leefgebied van vissen wordt hierdoor enorm vergroot. Als projectleider Weg-en Waterbouw zoek je steeds naar oplossingen die goed zijn voor mens en dier!

Medewerker Wegbeheer

In het westelijk deel van het Rivierengebied zorgt het waterschap niet alleen voor water en dijken, maar ook voor ongeveer 600 kilometer openbare wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Naast het onderhouden en aanleggen van een goed en veilig wegdek, hoort hierbij ook het maaien van de wegbermen en het onderhouden van bruggen. En in tijden van vorst is de wegbeheerder ook verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding.
Als medewerker Wegbeheer een extra leuke activiteit, maar het betekent wel, dat je dan vroeg je bed uit moet!

Folders

Heeft u gevonden wat u zocht?