In periodes met hoge temperaturen neemt de kans op blauwalg, botulisme in sloten, stadsgrachten en andere oppervlaktewateren toe. Door blauwalg botulisme, droogte of hevige buien kan vissterfte optreden.

Meldingen

Indien aan de orde, vindt u op deze plaats de actuele meldingen van blauwalg en botulisme. Let op: deze meldingen betreffen geen zwemwater. Voor actuele meldingen/waarschuwingen in zwemwateren kijk op http://www.zwemwater.nl

Blauwalg:

 • Langsloot in Gameren (augustus 2020)
 • Binnenwater in Huissen (augustus 2020)
 • Albanystraat in Nijmegen (augustus 2020)
 • In Rijswijkse Wiel in Rijswijk (augustus 2020)
 • Retentiebekken Medel in Tiel, ten zuidoosten van de Lingebrug (augustus 2020)
 • IJsbaan Arkelse Onderweg in Gorichem (augustus 2020)
 • Geofort in Leerdam (augustus 2020)
 • In Nijmegen, locatie Hegdambroek (augustus 2020)
 • In de vestinggrachten in Woudrichem ter hoogte van de Jacoba van Beierenstraat en de Koepoortstraat (juli 2020)
 • In natuurbad de Donk in Hoornaar (juni 2020)
 • In recreatie Everstein in Hagestein (juni 2020)
 • In de plas aan de Korte Loef in Malden (maart 2020)

Botulisme:

 • Tiendweg ter hoogte van nummer 32 in Hardinxveld-Giessendam
 • Jacob Katslaan in Papendrecht (augustus 2020)
 • Westerwal in Culemborg (augustus 2020)
 • Het Zand in Vianen (augustus 2020)
 • Aldenhof in Nijmegen (augustus 2020)
 • Glazenier in Beuningen (augustus 2020)
 • Kooiwijk ter hoogte van nummer 6 in Oud Alblas (augustus 2020)
 • Zandstraat ter hoogte van nummer 32 in Beneden Leeuwen (augustus 2020)
 • Molenwal in Culemborg (augustus 2020)
 • De Alblashof in Alblasserdam (augustus 2020)
 • Brandwijksedijk ter hoogte van nummer 43 in Brandwijk (augustus 2020)
 • Hegdambroek te Nijmegen (augustus 2020)
 • Beneden Tiendweg in Streefkerk (juli 2020)

Purperbacterie:

 • De Kluijskamp in Nijmegen (augustus 2020)

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen.

Wat doet het waterschap tegen blauwalg?

Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het waterschap met extra watertoevoer de waterkwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk wordt het besmette water afgescheiden van andere wateren. De verwachting is dat de blauwalg verdwijnt, zodra het minder warm wordt.

Wat moet ik doen als ik blauwalg zie?

Heeft u vermoeden van blauwalg, dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 9090. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Wat doet het waterschap tegen botulisme?

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de kadavers van dieren worden opgeruimd. Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Wat kunt u doen?

Het waterschap raadt mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van (dreigende) sterfte onder vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden. De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van waarschuwingsborden.

Wat is purperbacterie? 

Purperbacteriën zijn anaerobe bacteriën, die vanwege hun pigmenten paars/rood zijn gekleurd. Ze produceren zwavelgas, wat in hogere concentraties schadelijk voor mens en dier kan zijn en in lagere concentraties vanwege de stank recreatie onvriendelijk is.

Vissterfte

Bij voortdurende droogte staat er vanwege verdamping en daling van de grondwaterstand minder water in plassen in uiterwaarden of in wielen. Vissen zullen dan aan de oppervlakte gaan zwemmen. Het oppervlaktewater warmt eerder op en het zuurstofgehalte daalt in het water. Hierdoor kunnen vissen naar lucht gaan happen of stikken.

Vissterfte kan ook optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen. Dan kan er rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen waardoor vissen sterven.

Ook botulisme en blauwalg kunnen vissterfte veroorzaken.

Ziet u (dreigende) vissterfte of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen? Neem dan contact op met het waterschap. Meldingen kunt u 24 uur per dag doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Wij kunnen Waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas.

Let op: ruim dode vissen niet zelf op en vermijd contact.

Controle Waterkwaliteit

De provincies houden toezicht op zwemplassen en geven een overzicht van officieel aangewezen plekken waar u kunt zwemmen. Waterschap Rivierenland bemonstert en analyseert de wateren. De provincies toetsen of de waterkwaliteit voldoende is. Wanneer er iets met een zwemplaats aan de hand is, maakt de provincie dit ter plaatse bekend door middel van borden. Het gebied van Waterschap Rivierenland bevindt zich in 4 provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Weten waar u veilig en schoon kunt zwemmen?

Kijk op www.zwemwater.nl voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.

U kunt ook de Zwemwater App downloaden voor Android en Apple. Hier vindt u waar u in uw buurt met een gerust hart kunt zwemmen, en andere handige weetjes over aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

Heeft u gevonden wat u zocht?