In periodes met hoge temperaturen neemt de kans op blauwalg, botulisme in sloten, stadsgrachten en andere oppervlaktewateren toe. Door blauwalg, botulisme, droogte of hevige buien kan vissterfte optreden.

Let op waarschuwingsborden bij water. Als er blauwalg en botulisme is, dan plaatst de gemeente waarschuwingsborden.

Zwem alleen in officieel zwemwater. De provincies letten daar op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Actuele informatie over zwemwater vindt u op www.zwemwater.nl.

Ziet u blauwalg in water bij u in de buurt?  Of heeft u een vermoeden van blauwalg of botulisme? Wij willen dit graag weten.  Wij informeren dan de betreffende gemeente zodat de gemeente inwoners kan waarschuwen. Meldt blauwalg en botulisme bij het waterschap via telefoonnummer 0344 – 64 90 90. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunt u 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 90 90.

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen.

Wat doet het waterschap tegen blauwalg?

Op plekken waar blauwalg is geconstateerd, probeert het waterschap met extra watertoevoer de waterkwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk wordt het besmette water afgescheiden van andere wateren. De verwachting is dat de blauwalg verdwijnt, zodra het minder warm wordt.

Wat moet ik doen als ik blauwalg zie?

Heeft u vermoeden van blauwalg, dan kunt u dat 24 uur per dag melden bij het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 9090. Ook voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Wat doet het waterschap tegen botulisme?

Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de kadavers van dieren worden opgeruimd. Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Wat kunt u doen?

Het waterschap raadt mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van (dreigende) sterfte onder vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.

Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden. De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van waarschuwingsborden.

Wat is purperbacterie? 

Purperbacteriën zijn anaerobe bacteriën, die vanwege hun pigmenten paars/rood zijn gekleurd. Ze produceren zwavelgas, wat in hogere concentraties schadelijk voor mens en dier kan zijn en in lagere concentraties vanwege de stank recreatie onvriendelijk is.

Vissterfte

Bij voortdurende droogte staat er vanwege verdamping en daling van de grondwaterstand minder water in plassen in uiterwaarden of in wielen. Vissen zullen dan aan de oppervlakte gaan zwemmen. Het oppervlaktewater warmt eerder op en het zuurstofgehalte daalt in het water. Hierdoor kunnen vissen naar lucht gaan happen of stikken.

Vissterfte kan ook optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen. Dan kan er rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen waardoor vissen sterven.

Ook botulisme en blauwalg kunnen vissterfte veroorzaken.

Ziet u (dreigende) vissterfte of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen? Neem dan contact op met het waterschap. Meldingen kunt u 24 uur per dag doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Wij kunnen Waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas.

Let op: ruim dode vissen niet zelf op en vermijd contact.

Controle Waterkwaliteit

De provincies houden toezicht op zwemplassen en geven een overzicht van officieel aangewezen plekken waar u kunt zwemmen. Waterschap Rivierenland bemonstert en analyseert de wateren. De provincies toetsen of de waterkwaliteit voldoende is. Wanneer er iets met een zwemplaats aan de hand is, maakt de provincie dit ter plaatse bekend door middel van borden. Het gebied van Waterschap Rivierenland bevindt zich in 4 provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.

Weten waar u veilig en schoon kunt zwemmen?

Kijk op www.zwemwater.nl(externe link) voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.

U kunt ook de Zwemwater App downloaden voor Android(externe link) en Apple(externe link). Hier vindt u waar u in uw buurt met een gerust hart kunt zwemmen, en andere handige weetjes over aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

Heeft u gevonden wat u zocht?