Samen met de gemeente Berg en Dal en inwoners pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.

Wat is een stroombaan?

De nummers en bijbehorende kleuren in de kaart staan voor een ‘stroombaan’. Stroombanen zijn natuurlijke dalen in het landschap. Deze staan normaal gesproken droog. Bij hevige neerslag stromen regenwater en modder vanaf de hellingen via deze dalen naar beneden. Dit kan wateroverlast veroorzaken in Breedeweg. Breedeweg heeft 7 stroombanen. 

Door regenwater zoveel mogelijk op de hellingen op te vangen en vast te houden stroomt het minder door naar beneden. Hierdoor vermindert de wateroverlast in het dorp.

Stroombaan 1

Het startsein is gegeven voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp op en rond het pleintje aan de Wilgstraat. Zowel in het landelijke gebied als bij plein Wilgstraat worden voorzieningen aangebracht die ervoor zorgen dat het regenwater in de bodem kan zakken.

Nieuwsbrieven

We maken regelmatig een nieuwsbrief over de aanpak van wateroverlast in Breedeweg. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief(externe link) wateroverlast Breedeweg.

Onder het Wilgplein worden infiltratiekratten aangebracht

Infiltratiekratten zijn sterk waterdoorlatende boxen die in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem op te vangen en weg te laten zakken. De kratten zijn open aan de onderzijde en hebben ook openingen aan de zijkanten waardoor het water in de bodem kan wegstromen. Zo wordt het regenwater, wat op het pleintje valt, opgevangen en kan het in de grond infiltreren. De infiltratiekratten, die onder de bestrating van het Wilgplein worden aangebracht, kunnen straks 100.000 liter regenwater bergen.

Ook onder de Wilgstraat worden er, vooral ter plaatse van de inrit naar het plein, ondergrondse infiltratiekratten aangebracht. Hier kan straks 200.000 liter regenwater worden opgevangen. En Hierdoor stroomt het regenwater niet langer vanaf het Knapheidepad en de Wilgstraat richting het pleintje.

Water in bodem laten zakken bij de Knapheideweg en het Hemeltje heeft het grootste effect

Regenwater wordt hier aan de rand van het buitengebied  in bovengrondse infiltratiebekkens (een verlaagd terrein waarin regenwater wordt opgevangen en in de bodem kan zakken) opgevangen en stroomt zo niet meer vanaf de helling het dorp in. De infiltratiebekkens zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer 90% van dat regenwater in de bodem kan worden opgenomen. Deze werkzaamheden starten na de zomer, direct nadat de vergunning om te mogen graven door de provincie Gelderland is afgegeven.

De animatie(externe link) laat enkele belangrijke maatregelen bij stroombaan 1 zien.

Stroombaan 2

In deze animatie(externe link) ziet u de belangrijkste maatregelen in stroombaan 2. Alle benodigde gronden zijn inmiddels verworven. Momenteel lopen de diverse vergunningprocedures (ontgrondingsvergunning, omgevingsvergunning, projectplan Waterwet). Ook worden er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld ecologisch-, archeologisch- en munitieonderzoek. Na ontvangst van de vergunningen gaan we starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn.

Stroombaan 6

Alle benodigde gronden voor Stroombaan 6 zijn inmiddels verkregen. Momenteel lopen de diverse vergunningprocedures (ontgrondingsvergunning, omgevingsvergunning, projectplan Waterwet). Ook worden er nog onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een ecologisch, archeologisch en munitieonderzoek. Na ontvangst van de vergunningen gaan we starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting komend najaar zijn.

In deze animatie(externe link) ziet u de belangrijkste maatregelen in stroombaan 6.

Nieuwsbrieven

We maken regelmatig een nieuwsbrief over de aanpak van wateroverlast in Breedeweg. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief(externe link)wateroverlast Breedeweg.