Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen bijna helemaal zijn gestopt. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Ook wij vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met water en natuur. Daarom zorgen we ervoor dat we in 2050 grotendeels klimaatneutraal zijn. In 2027 stoten we 45% minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken, brengen we onze uitstoot in kaart en voeren we maatregelen uit. De CO2-prestatieladder helpt ons daarbij.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Co2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen(externe link). Het helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2.

Bedrijven kunnen op vijf niveaus op de ladder aan de slag om uitstoot te verminderen. Wij certificeren ons in eerste instantie op niveau 3. Daarmee brengen we de uitstoot in onze eigen organisatie op orde. We hebben aandacht voor uitstoot door energiegebruik en broeikasgassen (lachgas en methaan) uit rioolwaterzuiveringen.

Bekijk hier ons CO2 reductieplan

Bekijk hier ons certificaat voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder

Hoe groot is onze CO2-voetafdruk?

Om minder broeikasgassen uit te stoten, moeten we eerst weten hoe veel we nu uitstoten.  En waarmee we deze uitstoot veroorzaken. Dit doen we al jaren met behulp van de zogenaamde ‘Klimaatmonitor Waterschappen’. Sinds kort meten we onze uitstoot ook met behulp van de CO2-Prestatieladder. In 2021 hebben we (naar schatting) in totaal ruim 75.000 ton CO2 uitgestoten. Dit is onderverdeeld in een aantal categorieën:

Emissies gerelateerd aan energiegebruik

Footprint 20221Ton CO2

Scope 1 processen en gebouwen

1.403

Scope 1 wagenpark zakelijk verkeer

650

Scope 1 eigen materieel

450
Totaal scope 1   2.503

Scope 2 elektriciteit

25.546

Dienstreizen met privéauto’s, OV

en vliegtuig  (business travel, BT)

457
Totaal scope 1, 2 en BT energiegebruik28.506

Broeikasgassen uit rioolwaterzuiveringen (indicatief)

Footprint 2021Ton CO2
Scope 1 methaan RWZI 11.092
Scope 1 lachgas RWZI35.816
Totaal scope 1 RWZI46.908

Wat zijn onze doelen tussen 2023 en 2025?

We verlagen onze uitstoot door energiegebruik met 91%

Tussen 2023 en 2025 nemen we maatregelen voor het verlagen van onze uitstoot door energiegebruik. In 2021 was onze uitstoot door energiegebruik 28.506 ton CO2. In 2025 is dit nog maximaal 2.493 ton CO2. Het grootste deel van deze besparing (25.515 ton) bereiken we door over te stappen op windstroom die in Nederland is opgewekt. Een besparing die vooral op papier plaatsvindt. Maar het staat toch ongeveer gelijk aan 173 duizend keer vliegen naar Parijs, of ruim 6 miljoen Big Macs! Met de rest van de besparing (498 ton) besparen we ook ruim 3 duizend vluchten naar Parijs of bijna 125 duizend Big Macs!

uitstoot-door-energiegebruik-in-ton-co2

We werken aan het meten en verminderen van broeikasgassen uit rioolwaterzuiveringen

We zijn ons ervan bewust dat broeikasgassen (lachgas en methaan) uit rioolwaterzuiveringen de meeste uitstoot veroorzaken. Het meten van deze broeikasgassen staat nog in de kinderschoenen. De cijfers die we nu hebben zijn gebaseerd op een IPCC-model. Voor deze categorie gaan we, samen met andere waterschappen, de komende jaren zorgen dat we beter kunnen meten. Ook onderzoeken we welke maatregelen effectief zijn om emissies uit rioolwaterzuiveringen te verminderen. En gaan we met deze maatregelen aan de slag

Wat doen we om onze uitstoot te verminderen?

  • We stappen over op windstroom die in Nederland is opgewekt.
  • We gaan nog meer energie besparen in onze gebouwen.
  • We kiezen de energiezuinigste technieken wanneer we apparatuur vervangen.
  • We verduurzamen ons wagenpark en ons materieel (bijvoorbeeld kranen en boten)
  • We stimuleren OV-gebruik voor dienstreizen.
  • We onderzoeken hoe we emissies uit rioolwaterzuiveringen beter meetbaar kunnen maken.
  • We onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om emissies uit rioolwaterzuiveringen te verminderen.

Heb je zelf al nagedacht wat je kunt doen om uitstoot te verminderen?

Wat wij in het groot doen, kun je als inwoner ook in het klein. Heb je bijvoorbeeld als eens overwogen om lokaal gegroeide groenten en fruit te kopen? De fiets te pakken in plaats van de auto? Of minder te vliegen? Zo maken we samen de wereld een stukje duurzamer. Of ben je een zakelijke partner? Wij werken graag samen aan CO2-reductie!