Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk.  

Inmiddels zijn we volop gestart met de bouw. Eind 2021 wordt het project afgerond. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Aanleiding

Een studie naar wateroverlast in dit gebied en de verouderde bouwkundige en civieltechnische installaties van de bestaande gemalen, waren aanleiding voor de plannen om nieuwbouw te gaan realiseren. De huidige gemalen Tricht en De Neust hebben onvoldoende capaciteit om bij hevige regenval het water de polder uit te malen. Het gemaal Tricht, gebouwd eind jaren 20 van de vorige eeuw, wordt na de nieuwbouw buiten bedrijf gesteld maar blijft behouden. Het gebouw is namelijk een rijksmonument.

Kenmerken van de nieuwbouw

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle mogelijke maatregelen op het gebied van energie en materialen, water, bodem, ecologie en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit zijn bekeken. Het resultaat is een ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame en herbruikbare materialen. Het moderne ontwerp is geheel tot stand gekomen sámen met de omgeving. Het bijzondere aan het ontwerp is verder dat de werking vanaf de buitenkant goed zichtbaar is door het gebruik van veel glas. Zo is er zicht op hoe het pompsysteem werkt.  

Naast dat het gemaal straks het water wegpompt, is er ook de mogelijkheid om water op te slaan, zodat dat kan worden gebruikt voor nachtvorstbestrijding bij bloesem- en fruitbomen. Daarnaast komt er een vispassage. Daarom bestaat de voor-en achterkant van het ontwerp uit glas en komt er een digitaal informatiebord bij te staan, waarop de werking wordt uitgelegd.