Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk. Inmiddels is het project afgerond.

 

Aanleiding

Een studie naar wateroverlast in dit gebied en de verouderde bouwkundige en civieltechnische installaties van de bestaande gemalen, waren aanleiding voor de plannen om nieuwbouw te gaan realiseren. De huidige gemalen Tricht en De Neust hebben onvoldoende capaciteit om bij hevige regenval het water de polder uit te malen. Het gemaal Tricht, gebouwd eind jaren 20 van de vorige eeuw, wordt na de nieuwbouw buiten bedrijf gesteld maar blijft behouden. Het gebouw is namelijk een rijksmonument.

Kenmerken van de nieuwbouw

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle mogelijke maatregelen op het gebied van energie en materialen, water, bodem, ecologie en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit zijn bekeken. Het moderne ontwerp is geheel tot stand gekomen sámen met de omgeving. Het bijzondere aan het ontwerp is verder dat de werking vanaf de buitenkant goed zichtbaar is door het gebruik van veel glas. Zo is er zicht op hoe het pompsysteem werkt.  

Naast dat het gemaal het water wegpompt, is er ook de mogelijkheid om water op te slaan, zodat dat kan worden gebruikt voor nachtvorstbestrijding bij bloesem- en fruitbomen. Daarnaast komt is er een vispassage en ijsvogelwand. 

In onderstaande video leggen collega's Rob Vos en Gijsbert Derksen u meer uit over het uiteindelijke resultaat: