We willen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van het rivierengebied prikkelen om goede ideeën in uitvoering te brengen. Kunnen watervoorzieningen  bijvoorbeeld beter worden ingepast in een buurt? Kan het waterbeheer beter worden gecombineerd met natuur of recreatie? Lukt het onderhoud van watergangen efficiënter voor hetzelfde geld? Daag dan het waterschap uit met betere ideeën en een goede uitvoering!

Samenbrengen van kennis en expertise

Wilt u experimenteren en daadwerkelijk meehelpen uw directe (leef)omgeving te verbeteren? Gelooft u in het samenbrengen van kennis en expertise van bewoners en ambtenaren dat zoden aan de dijk zet? Bundel dan de krachten en expertises met andere bewoners of initiatiefnemers om een challenge in te dienen!


Idee voor een challenge?

Mail het idee voor een challenge naar c.van.iersel@wsrl.nl of liever via het onderstaande webformulier. Zo kunt u het idee alvast voorleggen aan het waterschap en meer informatie aanvragen. U kunt dan ook direct vragen of het idee in aanmerking komt en zo ja, welk budget daarvoor beschikbaar is. Het waterschap denkt graag mee bij de uitwerking van de challenge. 

Voorwaarden

Het aangaan van een uitdaging is een serieuze zaak. Het waterschap staat graag open voor deze nieuwe manier van werken maar zal altijd rekening houden met het algemeen belang en de veiligheid van bewoners in het rivierengebied. Daarom moet het plan aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan hieronder op een rij:
•    Het gaat om een bewonersinitiatief met maatschappelijke meerwaarde
•    Uw initiatief voldoet aan de doelen die het waterschap wil bereiken (bijv. goed waterbeheer)
•    Op basis van de kennis en ervaring is het aannemelijk dat de prestatie geleverd kan worden
•    Uw challenge is op een solide wijze georganiseerd, zodat ook de uitvoering op langere termijn realistisch is
•    De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten
•    Het initiatief wordt gedragen door de omgeving
•    Er is geen conflict met bestaande regelgeving en beleid van het waterschap


Het waterschap verwelkomt initiatieven. Het zal wel altijd om maatwerk gaan, waarbij we in onderlinge afstemming bepalen wat mogelijk is. 

Challenge-plan

Op basis van alle informatie besluit u of u (samen) daadwerkelijk een plan in gaat dienen. Daarbij kunt u gebruik maken van het hierna volgende formulier. De vragen zijn er om de challenge goed te kunnen beoordelen. 

FORMULIER INDIENEN CHALLENGE