Er gebeurt van alles op en rond de dijken in het rivierengebied. Met een dijkexpeditie voor groep 7/8 gaan we in op het belang van veilige dijken. 

Dijkexpeditie op dijk in de buurt van de school:

De les start met een inleidend verhaal in de klas over dijken. Daarna gaan de leerlingen een dijkinspectie uitvoeren op een nabijgelegen dijk. Tijdens deze inspectie gaan ze net als onze dijkbeheerders op zoek naar scheuren of andere zaken die de veiligheid van de dijk in gevaar zouden kunnen brengen. Ze schrijven hun bevindingen op in een logboekje en na afloop van de veldles worden deze geëvalueerd.
 

 

Excursie naar dijkversterkingswerk in uitvoering:

Soms is het ook mogelijk om een dijkexcursie te doen op een dijk waar een dijkversterkingswerk in uitvoering is. Dit is echter afhankelijk van de werkzaamheden die er op dat moment zijn. Op verschillende plaatsen werkt Waterschap Rivierenland aan de versterking, verhoging en verlegging van dijken. Dat gebeurt vaak met groot materieel en met allerlei bijzondere technieken. Bij sommige projecten wordt niet alleen de dijk versterkt, maar krijgt ook de rivier meer ruimte. Tijdens de dijkexpeditie zien leerlingen met eigen ogen wat er allemaal komt kijken bij zo’n dijkversterking.

Voor een expeditie naar een locatie waar aan de dijk gewerkt wordt geldt, dat deze locaties afhankelijk zijn van de werkzaamheden op dat moment en dus kunnen wijzigen. 

Op dit moment is het volgende dijkversterkingsproject in uitvoering te bezoeken:

- Dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg

De Graaf Reinaldalliantie voert in opdracht van Waterschap Rivierenland de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg uit. Het is mogelijk dit project met uw schoolklas te bezoeken. De leerlingen worden ontvangen in het informatiecentrum in Haaften. Op een eenvoudige manier laten we de verschillende onderdelen van een dijkversterking zien. Waaruit bestaat een dijk en wat kan er eigenlijk misgaan? Wat kun je daar dan aan doen? Met welke dieren houden we rekening tijdens de uitvoering? Hoe zit het met het trillen van de huizen door de dijkversterking? Met een looproute en een speurtocht kunnen kinderen vanaf groep 6 leren over de dijkversterking. Ontdek hoe de nieuwe dijk eruit komt te zien als de dijkversterking klaar is. Het hele traject tussen Gorinchem en Waardenburg is in kaart gebracht. Verder is het verhaal van het project eenvoudig te ‘lezen’ in een reuzenstripboek. En midden in het informatiecentrum staat een nagebouwde dijk.

Heeft uw school interesse voor een bezoek aan dit project? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier onder "opmerkingen".  

 

Niveau

Basisonderwijs groep 7 en 8

Aansluiting kerndoelen

48: kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Bijzonderheden

De leerkracht zorgt voor het vervoer van en naar de dijk en voor de begeleiding op de dijk (1 begeleider per 5 leerlingen).

Duur activiteit: 1,5 à 2 uur (afhankelijk van de reistijd naar de dijk)

Binnen/buitenactiviteit: binnen & buiten

Periode: het hele jaar. (Een expeditie naar een dijkversterking in uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden op dat moment)

Onderwerp: dijken

Werkvorm: gastles gevolgd door bezoek aan de dijk

Begeleiding: rondleider(s) waterschap

Voorbereiding: lesbrief ‘kijken naar dijken’

Locatie: op de dijk in de buurt van de school óf op een locatie waar een werk in uitvoering is. 

AANVRAGEN DIJKEXPEDITIE

Heeft u gevonden wat u zocht?