Er gebeurt van alles op en rond de dijken in het rivierengebied. Met een dijkexpeditie voor groep 7/8 gaan we in op het belang van veilige dijken. De les start met een inleidend verhaal in de klas en daarna gaan de leerlingen een dijkinspectie uitvoeren op een nabijgelegen dijk.

Excursie naar dijkversterkingswerk in uitvoering:

U kunt bij deze dijkenles ook kiezen uit een dijkinspectie en -excursie op een dijk waar een dijkversterkingswerk in uitvoering is (afhankelijk of er werkzaamheden te zien zijn). Op verschillende plaatsen werkt Waterschap Rivierenland aan de versterking, verhoging en verlegging van dijken. Dat gebeurt vaak met groot materieel en met allerlei bijzondere technieken. Bij sommige projecten wordt niet alleen de dijk versterkt, maar krijgt ook de rivier meer ruimte. Tijdens de dijkexpeditie zien leerlingen met eigen ogen wat er allemaal komt kijken bij zo’n dijkverbetering.

Voor een expeditie naar een locatie waar aan de dijk gewerkt wordt geldt, dat deze locaties afhankelijk zijn van de werkzaamheden op dat moment en dus kunnen wijzigen. U kunt op het aanmeldformulier uw voorkeur aangeven voor een dijk in de omgeving van uw school. 

Niveau

Basisonderwijs groep 7 en 8

Aansluiting kerndoelen

48: kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Bijzonderheden

De leerkracht zorgt voor het vervoer van en naar de dijk en voor de begeleiding op de dijk (1 begeleider per 5 leerlingen).

Duur activiteit: 1,5 à 2 uur (afhankelijk van de reistijd naar de dijk)

Binnen/buitenactiviteit: binnen & buiten

Periode: het hele jaar. Een expeditie naar een dijkversterking in uitvoering kan van maart tot en met juni en in september en oktober.

Onderwerp: dijken

Werkvorm: gastles gevolgd door bezoek aan de dijk

Begeleiding: rondleider(s) waterschap

Voorbereiding: lesbrief ‘kijken naar dijken’

Locatie: op de dijk in de buurt van de school óf op een locatie waar een werk in uitvoering is. 

AANVRAGEN DIJKEXPEDITIE

Heeft u gevonden wat u zocht?