Heeft u een klacht of melding?

Bijvoorbeeld over gedrag op het water of over een vaarweg. Dan kunt u dit laten weten aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt bellen naar telefoonnummer 0344-649410.

Heeft u een vraag over de regels?

Wij geven graag een antwoord op uw vragen. Stuur uw vraag naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (vergunningen@wsrl.nl).

Waar mag ik varen?

U mag varen op:

 • Kanaal van Steenenhoek
 • gekanaliseerde Linge
 • Linge tussen Arkel en de mond van de Korne
 • Korne
 • Lage Boezemwateren van de Nederwaard
 • Lage Boezemwateren van de Overwaard
 • Buiten-Giessen
 • Beuningseplas in Beuningen
 • Lingemeer in Buren
 • Bakkerskil (bevaarbare gedeelte, tussen de Jeppegatweg in Hank en de Heimansgatweg in Kille)
 • Merwedekanaal

Op ander water mag u niet varen met een boot of schip met een motor. 

KAART VAARWEGEN

Waar mag ik afmeren?

U mag alleen afmeren op plaatsen die daarvoor zijn ingericht. Let erop dat u de oever niet beschadigd als u afmeert. Dit geldt ook om te laden en te lossen.

Op de bevaarbare Linge mag u 1 meter van de kant voor anker gaan. Let op: dit mag niet in de vaargeul!

Mag u haaks afmeren?

 • U mag afmeren aan een ligplaats die is vastgelegd in een verkeersbesluit.
 • U mag afmeren aan een ligplaats die deel uitmaakt van een jachthaven.
 • In de Binnen- of Buiten-Giessen meert u zo af dat uw boot of schip niet in de vaargeul ligt
 • U mag afmeren aan een haakse steiger waarvoor een vergunning is verleend. Uw boot of schip mag niet voorbij de steiger komen. 

In alle andere gevallen mag u niet haaks afmeren.

Waar mag ik gebruik maken van een ligplaats?

U mag géén ligplaats innemen op:

 • het bevaarbare deel van de Linge
 • de gekanaliseerde Linge
 • het Kanaal van Steenenhoek
 • de Korne

Dit verbod staat in het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011(externe link).

U mag gebruik maken van een ligplaats in de aangewezen zones. U bent eigenaar van een ligplaats. Of u mag de ligplaats gebruiken van de eigenaar. De aangewezen zones vindt u op de kaarten bij het Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011(externe link). Er zijn zones voor:

 • Woonschepen
 • Boten zonder motor (bijvoorbeeld een kano, roeiboot, enzovoort)
 • Open motorboot
 • Een aantal speciale categorieën

Het waterschap heeft deze regels omdat het belangrijk is dat de vaarweg vrij blijft.

U kunt geen vergunning aanvragen voor een nieuwe ligplaats.

Op welke tijden kan ik gebruik maken van sluizen en bruggen?

Op de pagina 'Bedieningstijden sluizen en bruggen(externe link)' vindt u alle informatie. Of in de ANWB wateralmanak.

Ik wil de Gorinchemse Kanaalsluis gebruiken. Waar moet ik aan denken?

Let dan op de volgende zaken:

 • Het spuilicht van de sluis brandt en uw schip is geladen: u mag de sluis dan alleen gebruiken met toestemming van de bedienaar van de hefbrug van deze sluis. 
 • Uw boot of schip is niet breder dan de breedtes in de tabel hieronder. Is uw boot of schip wel breder? Dan mag u de sluis niet gebruiken. Hoe breed uw boot of schip mag zijn, hangt af van twee zaken:
  • de waterstand die de benedenstroomse peilschaal van de Gorinchemse Kanaalsluis aangeeft; en
  • de stroomsnelheid in de sluis.
kruising waterstand/stroomsnelheid = toegestane breedte schip in meters bij een diepgang van maximaal 2,50 meter

Stroomsnelheid in cm/sec

Waterstand in cm t.o.v. NAP

4004505005506006507007508008509009501000
60+7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter6,30 meter6,20 meter6,10 meter6,00 meter5,90 meter
65+7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter6,30 meter6,20 meter6,00 meter5,90 meter
70+7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter6,30 meter6,20 meter6,10 meter
75+7,35 meter7,25 meter7,15 meter7,05 meter6,95 meter6,85 meter6,75 meter6,65 meter6,55 meter6,45 meter6,35 meter6,25 meter6,15 meter
80+7,40 meter7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter6,30 meter6,20 meter
85+7,45 meter7,35 meter7,25 meter7,15 meter7,05 meter6,95 meter6,85 meter6,75 meter6,65 meter6,55 meter6,45 meter6,35 meter6,25 meter
90+7,50 meter7,40 meter7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter6,30 meter
95+7,60 meter7,50 meter7,40 meter7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter6,40 meter
100+7,70 meter7,60 meter7,50 meter7,40 meter7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter6,50 meter
105+7,75 meter7,65 meter7,55 meter7,45 meter7,35 meter7,25 meter7,15 meter7,05 meter6,95 meter6,85 meter6,75 meter6,65 meter6,55 meter
110+7,80 meter7,70 meter7,60 meter7,50 meter7,40 meter7,30 meter7,20 meter7,10 meter7,00 meter6,90 meter6,80 meter6,70 meter6,60 meter

Wilt u de Gorinchemse Kanaalsluis passeren? Dan is er een maximaal toegestane diepgang. Deze diepgang is afhankelijk van de waterstand die de benedenstroomse peilschaal van de Gorinchemse Kanaalsluis aangeeft. U vindt de maximaal toegestane diepgang in de tabel hieronder.

WaterstandMaximaal toegestane diepgang
NAP +0,80 meter of hoger2,50 meter
NAP +0,70 meter tot +0,80 meter2,40 meter
NAP +0,60 meter tot +0,70 meter2,30 meter
NAP +0,50 meter tot +0,60 meter2,25 meter

Hoe hard mag ik varen?

Ook op het water moet u zich aan een maximum snelheid houden. De maximum snelheid is niet overal het zelfde. U mag maximaal 6 km/u, 7,5 km/u of 9 km/u varen. Op deze kaart ziet u hoe hard u mag varen op de plek waar u bent.

KAART MAXIMUM SNELHEID VAARWEGEN

kaart met snelheden op de verschillende vaarwegen

Mag ik 's nachts varen?

U mag maar op een paar plekken 's nachts varen. ’s Nachts is van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang. U mag 's nachts varen op de Linge tussen Arkel en de sluis bij Asperen en op de gekanaliseerde Linge. 

Wilt u ergens anders 's nachts varen?

 • Dit mag alleen bij een evenement.
 • U vaart op het traject van het evenement.
 • U vaart niet in de weg voor het overige scheepvaartverkeer.
 • U vaart binnen een uur na het einde van het evenement terug naar een beginpunt.
 • U doet een melding.

In alle andere gevallen is het verboden 's nachts te varen met een boot of schip met een motor. Dan geldt er een vaarverbod.
U mag varen van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang (overdag). 

MELDING(externe link)

Waar moet ik nog meer aan denken als ik ga varen?

Nuttige informatie vindt u op de pagina ‘varen doe je samen(externe link)’. 

Denk ook aan de volgende regels: 

 • U laat uw boot of schip te water op een plaats die daarvoor is ingericht.
 • U haalt uw boot of schip uit het water op een plaats die daarvoor is ingericht.
 • De inzinkingsmerken zijn duidelijk zichtbaar op uw boot of schip.
 • U stopt of vertraagt zo volledig mogelijk om een achteropkomend groot schip zonder bijzondere beperkingen voorbij te laten.

Hoe groot mag mijn boot of schip zijn?

Kanaal van Steenenhoek

 • lengte: maximaal 60,00 meter
 • breedte: maximaal 7,50 meter
 • diepgang: maximaal 2,50 meter
 • snelheid bij een diepgang van meer dan 2,25 meter:
  • beladen: maximaal 6 km/uur
  • onbeladen: maximaal 7,5 km/uur

Gekanaliseerde Linge

inclusief het Kanaal van Steenenhoek vanaf de Merwedesluis tot aan de Gorinchemse Kanaalsluis

 • lengte: maximaal 70,00 meter
 • breedte: maximaal 7,50 meter
 • diepgang: maximaal 2,50 meter
 • snelheid bij een diepgang van meer dan 2,25 meter of bij een lengte van meer dan 60 meter:
  • beladen: maximaal 6 km/uur
  • onbeladen: maximaal 7,5 km/uur

Linge

tussen Arkel en de verkeersbrug in Leerdam

 • lengte: maximaal 67 meter
 • breedte: maximaal 7,50 meter
 • diepgang: maximaal 2,50 meter
 • snelheid bij een diepgang van meer dan 2,25 meter of bij een lengte van meer dan 60 meter:
  • beladen: maximaal 6 km/uur
  • onbeladen: maximaal 7,5 km/uur

bovenstrooms van de verkeersbrug in Leerdam tot 100 meter bovenstrooms van de zwaaikom in Geldermalsen

 • lengte: maximaal 50 meter
 • breedte: maximaal 6,60 meter
 • diepgang: maximaal 1,00 meter meer dan de peilschaal aanwijst bij de sluizen bij Asperen. Wijst de peilschaal 0,80 meter boven NAP aan? Dan mag de diepgang van de boot dus maximaal 1,80 meter zijn.

van 100 meter bovenstrooms van de zwaaikom in Geldermalsen tot de mond van de Korne

 • lengte: maximaal 8,00 meter
 • breedte: maximaal 3,00 meter
 • diepgang: maximaal 0,80 meter

Korne

 • lengte: maximaal 8,00 meter
 • breedte: maximaal 3,00 meter
 • diepgang: maximaal 0,80 meter

Lage Boezemwateren van de Nederwaard

 • lengte: maximaal 10,00 meter
 • breedte: maximaal 3,00 meter
 • diepgang: maximaal 0,80 meter

Lage Boezemwateren van de Overwaard

inclusief de Buiten-Giessen tussen Buitendams 217 en de Damsluis

 • lengte: maximaal 15,00 meter
 • breedte: maximaal 4,00 meter
 • diepgang: maximaal 0,80 meter

Buiten-Giessen

tussen de Peulensluis en Buitendams 217, de Karnemelksloot, de voormalige Vluchthaven en de watergang ten zuiden van de Apollostraat

 • lengte: maximaal 20,00 meter
 • breedte: maximaal 5,00 meter
 • diepgang: maximaal 1,80 meter

Beuningseplas in Beuningen

 • lengte: maximaal 7,00 meter
 • vermogen: maximaal 2,5 kWatt (= 3,4 Pk)

Lingemeer in Buren

 • lengte: maximaal 7,00 meter
 • vermogen: maximaal 2,5 kWatt (= 3,4 Pk)

Vaarverbod

Is uw boot langer, breder of dieper of heeft hij meer vermogen dan op een plek is toegestaan? Dan mag u daar niet varen. Er geldt een vaarverbod.

Waar letten jullie nog meer op?

Onze toezichthouders en boa's letten op alles wat te maken heeft met veilig varen. Dit doen we samen met gemeenten, politie, watersportverenigingen en jachthavens. Ook komen wij in actie bij vervuiling van het water.

Wij letten dus op:

 • gedrag, voorrang, snelheid, leeftijd, verlichting, enzovoort
 • het veilig en vlot laten verlopen van het scheepvaartverkeer
 • het ontstaan van schade aan vaarwegen, flora en fauna
 • overlast
 • vaarbewijs, uitrusting van uw boot, het afmeren van uw boot

Hoe oud moet ik zijn voor het varen met een motorboot?

 • Is je boot korter dan 7,00 meter? En kan je boot maximaal 13 km/u? Dan mag je hiermee varen als je 12 jaar of ouder bent.
 • Gaat je boot harder dan 20 km/u? Dan moet je minimaal 18 jaar zijn én een vaarbewijs hebben.
 • Is je boot langer dan 7,00 meter? En kan je boot harder dan 13 km/u en maximaal 20 km/u? Dan moet je minimaal 16 jaar zijn. 
 • Heeft je boot geen motor zoals een roeiboot, kano, enzovoort? Dan is er geen minimumleeftijd.

Mijn boot of schip gaat harder dan 20 km/u. Welke regels gelden er dan nog meer?

Dan gelden ook de volgende regels:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U hebt minimaal een klein vaarbewijs. En u hebt het vaarbewijs bij u.
 • Uw boot heeft een registratienummer. En u hebt het registratiebewijs bij u.
 • Er is een reddingsvest aanwezig voor iedereen op de boot.
 • Bestuurt u de boot staande? Dan draagt u een reddingsvest.
 • Bestuurt u de boot? Dan gebruikt u verplicht de zogenaamde 'dodemansknop'.
 • Op de boot is een brandblusapparaat aanwezig
 • Is uw boot uitgerust met marifoon en/of radar? Dan heeft u alle documenten daarvoor bij u. 

Bij welke waterstand of ijslaag mag ik niet varen?

U mag niet varen in de volgende situaties:

 • de waterstand op de Linge tussen Arkel en de verkeersbrug in Leerdam is meer dan 1,40 meter boven NAP 
 • de waterstand op de Linge tussen de verkeersbrug in Leerdam en de verkeersbrug in Geldermalsen is meer dan 1,20 meter boven NAP
 • er ligt een ijslaag van oever tot oever van meer dan twee centimeter op
  • de Linge tussen de verkeersbrug te Leerdam en Geldermalsen
  • de Lage Boezemwateren van de Nederwaard en Overwaard
  • de Buiten-Giessen
  • de Karnemelksloot
  • de voormalige Vluchthaven
  • het water ten zuiden van de Apollostraat
  • de zijtak van de Buiten-Giessen gelegen ten noorden van het Peulenplein
 • er ligt een ijslaag van oever tot oever van meer dan vier centimeter.

Is dit uw boot?

Staat uw boot in het overzicht hieronder? Meld u zich dan zo snel mogelijk bij ons. 

De boten in dit overzicht leveren gevaar en hinder op voor het scheepvaartverkeer. Daarom hebben we ze onder de Wrakkenwet(externe link) geplaatst. En bergen we deze boten binnenkort. We maken het bergen van deze boten bekend op overheid.nl. Hebben we het bergen van een boot bekend gemaakt op overheid.nl? Dan mag u uw boot niet meer zomaar verwijderen. Volgens de Wrakkenwet (artikel 2, lid 2) heeft u daarvoor een vergunning nodig van dijkgraaf en heemraden. 

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?