In het Jeugdwaterschap komen jongeren samen om te praten en na te denken over oplossingen voor waterproblemen in de toekomst. Jouw toekomst!

Het Jeugdwaterschap is de jongerendenktank voor de waterschappen en bestaat uit jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Zij zijn de stem van de jongeren uit de 21 Nederlandse waterschappen en met elkaar denken zij na over oplossingen voor waterproblemen in de toekomst. Hun doel is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Veel waterschappen hebben een jeugdbestuurder die het waterschap naar jongeren toe vertegenwoordigt.
Alle jeugdbestuurders bij elkaar vormen het Jeugdwaterschap. De jeugddijkgraaf is voorzitter van het nationale jeugdwaterschapsbestuur.

Het jeugdwaterschap laat zien wat ze doen op hun Instagram-pagina(externe link).