Klacht aanbesteding

Bent u ondernemer en ontevreden over hoe het waterschap een aanbesteding heeft aangepakt? U vindt bijvoorbeeld dat het waterschap zich bij de aanbesteding niet aan de wet heeft gehouden. Of dat het waterschap inschrijvers niet gelijk heeft behandeld tijdens de aanbesteding. Dan kunt u hierover een klacht indienen bij een onafhankelijk klachtenmeldpunt.

Goed om te weten

Een klacht over een aanbesteding kan betrekking hebben op Europese of nationale aanbestedingen. Onder nationale aanbestedingen vallen ook (meervoudige) onderhandse aanbestedingen. 

Bent u het niet eens met een aanbesteding die nog loopt? Dan kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens de aanbesteding.

Aanpak

Schrijf een ondertekende en gedagtekende brief naar het waterschap. Hierin beschrijft u precies wat de reden van uw klacht is. Stuur ook relevante brieven en andere stukken mee.

Stuur de brief naar:

Klachtenmeldpunt aanbesteden Waterschap Rivierenland

Postbus 599
4000 AN Tiel

De klacht kunt u ook digitaal sturen naar klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl.