Water- en klimaatbuffers Land van Maas en Waal

In Dreumel, Beneden-Leeuwen en Wamel leggen we vijf water- en klimaatbuffers aan. 

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen

Ze vervullen een rol bij het opvangen en vasthouden van water, het voorkomen van wateroverlast en watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van CO2. Planten en dieren kunnen er hun gang gaan.

De uitvoering van de werkzaamheden start in september 2024

Nadere info volgt.

Achtergrondinformatie over klimaatbuffers in de klimaatregio Rijk van Maas en Waal

In het Land van Maas en Waal dreigt een watertekort op de oeverwallen. Dit komt door verschillen in de opbouw van de oeverwallen, stroomrugglooiingen en rivierafzettingen. Tegelijkertijd kunnen hevige hoosbuien voor wateroverlast zorgen.

Het waterpeilbeheer in dit langgerekte en vlakke landschap is lastig. Bovendien is het moeilijk om water naar de hoger gelegen oeverwallen te brengen vanwege het natuurlijke hoogteverschil.

Om deze problemen aan te pakken, moeten we water beter vasthouden bij de oeverwallen. Strategische klimaatbuffers kunnen hierbij helpen. Deze buffergebieden moeten dan wel ecologisch verantwoord worden ingericht en duurzaam worden onderhouden.

In de regio Rijk van Maas en Waal werken we samen aan de ‘Regionale Klimaat Adaptatie Strategie’ (RAS). Daarin hebben we afge­spro­ken dat de regio Rijk van Maas en Waal, kli­maat­bestendig en waterrobuust moet zijn. Bij voorkeur in 2035, maar uiterlijk in 2050. Onderdeel hiervan is de uitvoering van deze vijf water- en klimaatbuffers.