Kosten voor het aanvragen van een vergunning

Vraagt u een vergunning of ontheffing aan? Dan betaalt u kosten (leges) als wij uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt bij een aanvraag voor een vergunning altijd (een deel van) de leges. Ook als wij de vergunning weigeren of u uw aanvraag intrekt. Hoe hoog deze kosten zijn, leest u in de legesverordening. 

LEGESVERORDENING

Hoe berekenen jullie de kosten?

De kosten (leges) voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing bestaan uit twee elementen:

Een basisbedrag en

 1. een percentage van de kosten die u betaalt voor het werk of
 2. een bedrag per 100 m2 of
 3. een bedrag per kuub (m3) of
 4. een bedrag op basis van het aantal kentekens.

Vraagt u voor meer activiteiten een vergunning aan? Dan tellen we alle kosten (leges) bij elkaar op.

Wat zijn aanleg-, bouw-, en sloopkosten?

 • Aanlegkosten: de prijs die u afspreekt met het bedrijf dat het werk voor u uitvoert. Het gaat om de prijs zonder btw. Heeft u geen vaste prijs afgesproken? Dan gaan we uit van de geschatte kosten. Het gaat om de geschatte kosten zonder btw. Voert u zelf het werk uit? Dan zijn de bouwkosten de prijs die u zou betalen als iemand het werk voor u zou doen.
 • Bouwkosten: de prijs die u afspreekt met het bedrijf dat het werk voor u uitvoert. Het gaat om de prijs zonder btw. Heeft u geen vaste prijs afgesproken? Dan gaan we uit van de geschatte kosten. Het gaat om de geschatte kosten zonder btw. Bouwt u zelf? Dan zijn de bouwkosten de prijs die u zou betalen als iemand het werk voor u zou doen.
 • Sloopkosten: de prijs die u afspreekt met het bedrijf dat het werk voor u uitvoert. Het gaat om de prijs zonder btw. Heeft u geen vaste prijs afgesproken? Dan gaan we uit van de geschatte kosten. Het gaat om de geschatte kosten zonder btw. Sloopt u zelf? Dan zijn de sloopkosten de prijs die u zou betalen als iemand het werk voor u zou doen.  

Ik wil iets doen in een waterstaatswerk of de beschermingszone van een waterstaatswerk

Dijken, kades, wateren zijn voorbeelden van waterstaatswerken. 

 • De aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten zijn lager dan € 5.000,-. U betaalt dan € 310,- voor het aanvragen van een vergunning. 
 • De aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten zijn € 5.000,- of meer. U betaalt dan € 310,- plus 3,3% van de aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten. U betaalt maximaal € 57.000,-. 

Ik wil lozen op een water of op een zuiveringtechnisch werk

 • U betaalt € 7.400,- voor een aanvraag voor een vergunning voor complexe activiteiten van industriële IPPC bedrijven en bedrijfsafvalwaterzuivering.
 • U betaalt € 2.275,- voor een aanvraag voor een vergunning voor eenvoudige activiteiten. Eenvoudige activiteiten zijn onder andere lozingen van 
  • tankstations 
  • betoncentrales
  • loonwerkers
  • zandwin-installaties 
  • jachthavens
  • spoelwater van koude warmte opslaginstallaties
  • agrarische bedrijven
  • autoslopers
  • milieustraten
  • overstorten
  • afvalinzameling
 • U betaalt € 310,- plus € 25,- per 100 m² voor een aanvraag voor een vergunning voor het lozen of afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak. U betaalt maximaal € 57.000,-.
 • U doet een verzoek om een nota bodembeheer vast te stellen met als doel het brengen of storten van materialen zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Dit kost u € 4.225,- plus € 4,75 per 100 m³. U betaalt maximaal € 57.000,-.
   

Ik wil grondwater onttrekken

 • U betaalt € 310,- plus € 9,50 per 1.000 m³ voor een aanvraag voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater of infiltratie. U onttrekt grondwater om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen voor bouwwerkzaamheden en het aanleggen van infrastructurele werken. U infiltreert grondwater voor grond(water)saneringen.
 • U betaalt € 2.275,- voor een aanvraag voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren voor industriële, agrarische en overige doeleinden.
 • U betaalt € 310,- voor een aanvraag voor een vergunning voor het incidenteel onttrekken van grondwater. U onttrekt af en toe grondwater voor nachtvorstberegening. Of u onttrekt grondwater in het groeiseizoen. U onttrekt maximaal 50.000 m³ per kalenderjaar.

Ik wil iets doen op of bij een weg die in beheer is bij het waterschap

 • De aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten zijn lager dan € 5.000,-. U betaalt dan € 310,- voor het aanvragen van een vergunning. 
 • De aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten zijn € 5.000,- of meer. U betaalt dan € 310,- plus 3,3% van de aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten. U betaalt maximaal € 57.000,-. 

Ik wil gebruik maken van een weg van het waterschap waar een verbod geldt

 • U betaalt € 85,- voor het aanvragen van een ontheffing voor voertuigen met een gewicht tot 750 kg.
 • U betaalt € 155,- voor het aanvragen van een ontheffing voor voertuigen met een gewicht boven 750 kg. U vraagt de vergunning aan voor maximaal vier kentekens.
 • U betaalt € 615,- voor het aanvragen van een ontheffing voor voertuigen met een gewicht boven 750 kg. U vraagt de vergunning aan voor meer dan vier kentekens.

Ik wil een ontheffing aanvragen voor een activiteit op een vaarweg

 • U betaalt € 310,- voor het aanvragen van een ontheffing voor activiteiten rondom een vaarweg.

Let op! Het gaat om activiteiten waarbij de vaarweg tijdelijk (gedeeltelijk) wordt afgesloten, bijvoorbeeld voor een zwemwedstrijd. Voor bijvoorbeeld het aanleggen van een steiger vindt u de kosten in de paragraaf 'ik wil iets doen in een waterstaatswerk of de beschermingszone van een waterstaatswerk'. 

Externe advieskosten

Moeten wij extern advies vragen? Dan brengen wij de kosten hiervan bij u in rekening. U krijgt hiervan vooraf te horen hoe hoog deze kosten zijn. 

Ik wil documenten en tekeningen op papier opvragen

Kopieën van stukken

 • Zwart-wit, enkelzijdig A4-formaat: € 0,05
 • Zwart-wit, dubbelzijdig A4-formaat: € 0,10
 • Zwart-wit, enkelzijdig A3-formaat: € 0,10
 • Zwart-wit, dubbelzijdig A3-formaat: € 0,20
 • Kleur, enkelzijdig A4-formaat: € 0,20
 • Kleur, dubbelzijdig A4-formaat: € 0,40
 • Kleur, enkelzijdig A3-formaat: € 0,40
 • Kleur, dubbelzijdig A3-formaat: € 0,80

Kaarten en tekeningen

 • A4-formaat, zwart-wit, per stuk: € 1,00
 • A4-formaat, kleur, per stuk: € 2,00
 • A3-formaat, zwart-wit, per stuk: € 2,00
 • A3-formaat, kleur, per stuk: € 4,00
 • A2-formaat, zwart-wit, per stuk: € 3,00
 • A2-formaat, kleur, per stuk: € 6,00
 • A0-formaat, zwart-wit, per stuk: € 4,00
 • A0-formaat, kleur, per stuk: € 8,00

Informatie op een USB-stick

Voor informatie op een USB-stick of andere informatiedrager betaalt u € 12,50 per stuk.

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de legesverordening van Waterschap Rivierenland. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de legesverordening? Dan geldt de tekst van de legesverordening. 

LEGESVERORDENING

Heeft u gevonden wat u zocht?