Vindt u dat u schade leidt omdat het waterschap iets heeft gedaan in uw buurt? Bijvoorbeeld: u vindt dat uw huis of bedrijf minder waard is door een dijkversterking. Omdat uw uitzicht minder is of uw bedrijf minder goed bereikbaar waardoor u schade heeft. Dan kunt u een vergoeding aan het waterschap vragen (nadeelcompensatie).

Wanneer kunt u nadeelcompensatie aanvragen?

  • U had vooraf niet kunnen weten dat u schade zou krijgen.
  • U heeft zelf geen schuld aan de schade
  • De schade is het gevolg van activiteiten die het waterschap (volgens de wet) mag uitvoeren.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.

Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van de verzekering)? Dan kunt u geen nadeelcompensatie meer aanvragen bij het waterschap.

Aanpak

Schrijf een ondertekende brief naar het waterschap met daarin:

  • Uw naam of de naam van de persoon die nadeelcompensatie aanvraagt
  • De datum waarop u de brief naar ons stuurt.
  • Een beschrijving van de schade en hoe het waterschap dit volgens u heeft veroorzaakt.
  • Een schadebedrag (als dat mogelijk is).
  • Een beschrijving hoe u aan de hoogte van het schadebedrag komt.

Stuur de brief naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. team Bestuurs- en Juridische Zaken
Postbus 599
4000 AN Tiel

Stuur ook kopieën van brieven of andere papieren mee die met uw aanvraag om nadeelcompensatie te maken hebben.