Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een bijzondere vorm van schadevergoeding. U vindt bijvoorbeeld dat uw huis of bedrijf minder waard is door een dijkversterking. Omdat uw uitzicht minder is of uw bedrijf minder goed bereikbaar is. Dit leidt tot waardevermindering of inkomensverlies. Voor dit soort schade kunt u een vergoeding vragen aan het waterschap (nadeelcompensatie). 

Wanneer kunt u nadeelcompensatie aanvragen?

 • U had vooraf niet kunnen weten dat u schade zou krijgen.
 • U heeft zelf geen schuld aan de schade.
 • De schade is het gevolg van activiteiten die het waterschap (volgens de wet) mag uitvoeren.
 • U ondervindt in verhouding meer schade dan andere burgers in een vergelijkbare situatie 
 • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.

Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van de verzekering)? Dan kunt u geen nadeelcompensatie meer aanvragen bij het waterschap.

Hoe aanvragen?

Schrijf een ondertekende brief naar het waterschap met daarin:

 • Uw naam of de naam van de persoon die nadeelcompensatie aanvraagt, uw adres en eventueel telefoonnummer
 • De datum waarop u de brief naar ons stuurt.
 • Een beschrijving van de schade en hoe het waterschap dit volgens u heeft veroorzaakt.
 • Een schadebedrag (als dat mogelijk is).
 • Een beschrijving hoe u aan de hoogte van het schadebedrag komt.

Stuur de brief naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 599
4000 AN Tiel

Stuur ook kopieën van brieven of andere papieren mee die met uw aanvraag om nadeelcompensatie te maken hebben.

Wat doen wij met uw aanvraag?

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, doen wij het volgende:

 • U krijgt van ons bericht dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 • Soms is het heel duidelijk. U hoort dan snel of u nadeelcompensatie krijgt.
 • Vaak is het niet zo makkelijk. Wij sturen uw verzoek dan naar een onafhankelijke commissie.
 • De onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het dagelijks bestuur.
 • Het dagelijks bestuur beslist of uw nadeelcompensatie krijgt.
 • U hoort van ons of u nadeelcompensatie krijgt.