Waterschap Rivierenland heeft een bestuur. Op de pagina ‘bestuur’ leest u hier meer over.  Daarnaast heeft Waterschap Rivierenland een directieraad, vier domeinen, concerncontrol, chief information officer, strategisch adviseur, het programma HWBP, het programma A5H en assetmanagement. Hieronder vindt u een beschrijving van het organigram van Waterschap Rivierenland.

In het organigram ziet u in één oogopslag hoe het waterschap georganiseerd is. U ziet bijvoorbeeld welke afdelingen er allemaal zijn. Kunt u het document niet lezen? Hieronder staat het organigram uitgeschreven.

Directieraad

De directieraad gaat over de vier domeinen, concerncontrol, chief information officer, strategisch adviseur, het programma HWBP, het programma A5H en assetmanagement.

Domein Strategie en Omgeving

Het domein Strategie en Omgeving bestaat uit twee afdelingen, de afdeling Omgeving en Beleid en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De afdeling Omgeving en Beleid bestaat uit zes teams:

 • Team Beleid Water en Dijken
 • Team Kennis en Advies Hydrologie
 • Team Kennis en Advies Dijken en Ecologie
 • Team Gebiedsontwikkeling Oost
 • Team Gebiedsontwikkeling West
 • Team Communicatie

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving bestaat uit drie teams:

 • Team Toezicht, Handhaving en Heffingen
 • Team Ondersteuning, Beleid en Projecten
 • Team Meldingen, Vergunningen en Advies

Domein Programma’s en Projecten

Het domein Programma’s en Projecten bestaat uit twee afdelingen, de afdeling Projecten Waterveiligheid en de afdeling Projecten Watersysteem, -Keten en Wegen.

De afdeling Projecten Waterveiligheid bestaat uit vijf teams:

 • Team Omgevingsmanagement en Ondersteuning
 • Team Technisch Management en Ondersteuning
 • Team Contractmanagement en Ondersteuning
 • Team Projectmanagement en Ondersteuning
 • Team Management Projectbeheersing en Ondersteuning

De afdeling Projecten Watersysteem, -Keten en Wegen bestaat uit vier teams:

 • Team Contractmanagement, Omgeving en Techniek
 • Team Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Automatisering
 • Team Projectmanagement, -Beheersing en -Ondersteuning
 • Team Baggeren

Domein Beheer en Onderhoud

Het domein Beheer en Onderhoud bestaat uit drie afdelingen, afdeling Beheer en Onderhoud, afdeling Technische Installaties en afdeling Muskusrattenbeheer.

De afdeling Beheer en Onderhoud bestaat uit zeven teams:

 • Team Operationele Uitvoering PDV
 • Team Bedrijfsbureau en Ondersteuning
 • Team Tactisch advies en Wegbeheer
 • Team Gebiedsbeheer Alblasserwaard en beneden Linge
 • Team Gebiedsbeheer Rijk van Maas en Waal
 • Team Gebiedsbeheer Betuwe
 • Team Gebiedsbeheer Altena en Bommelerwaard

De afdeling Technische Installaties bestaat uit zes teams:

 • Team Technisch Onderhoud Betuwe en Rijk van Maas en Waal
 • Team Technisch Onderhoud Alblasserwaard en Beneden-Linge/Altena en Bommelerwaard
 • Team Zuiveringsbeheer Betuwe en Rijk van Maas en Waal
 • Team Zuiveringsbeheer Alblasserwaard en Beneden-Linge/Altena en Bommelerwaard
 • Team TI Bedrijfsvoering
 • Team TI Assetmanagement

De afdeling Muskusrattenbeheer bestaat uit vier teams:

 • Rayon Rijn & IJssel en Betuwe
 • Rayon Vallei & Veluwe
 • Rayon RL West & HD
 • Rayon Rivierenland Midden

Domein Bedrijfsvoering en Digitalisering

Het domein bedrijfsvoering en digitalisering bestaat uit twee afdelingen, afdeling Bedrijfsvoering en afdeling Informatie en Digitalisering.

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit vijf teams:

 • Team Grondzaken
 • Team Bestuurs- en Juridische Zaken
 • Team Financiën
 • Team Inkoop, Aanbesteden en Facility
 • Team Mens en Organisatie

De afdeling Informatie en Digitalisering bestaat uit vier teams:

 • Team Informatiemanagement
 • Team Datamanagement
 • Team ICT en Applicatiebeheer
 • Team Procesautomatisering en Record Managament

Overige bedrijfsonderdelen

Naast de vier domeinen heeft Waterschap Rivierenland nog de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Concerncontrol
 • Chief Information Officer
 • Strategisch adviseur
 • Programma HWBP
  • Programmateam HWBP
 • Programma A5H:
  • Programmateam A5H
 • Assetmanagement
  • Waterveiligheid
  • Waterketen 
  • Watersysteem