Overzicht uurtarieven voor werkzaamheden die het waterschap voor derden uitvoert

De tarieven zijn berekend conform de uitgangspunten, zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de "Beleidsnota Kostentoerekening". Deze nota is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland d.d. 24 april 2009. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.       

Overzicht uurbedrag per salarisschaal

Salarisschaal

Bedrag per uur 2022

1

€ 65,67

2

€ 67,27

3

€ 68,92

4

€ 70,66

5

€ 72,54

6

€ 75,10

7

€ 78,46

8

€ 83,39

9

€ 90,01

10

€ 97,51

11

€ 106,00

12

€ 115,64

13

€ 126,56

14

€ 135,83

15

€ 146,01

16

€ 157,21

17

€ 169,54

18

€ 183,09 

Uurtarieven die in rekening worden gebracht bij de uitvoering van bestuursdwang in het kader van de schouw

Indien een eigenaar van een perceel na herschouw niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht van zijn watergangen heeft voldaan, dan worden de noodzakelijk geachte werkzaamheden door of namens het waterschap Rivierenland verricht. Deze kosten, die het waterschap achteraf in rekening brengt bij de nalatige eigenaar, bestaan uit een vergoeding voor:

Uurtarieven bestuursdwang schouw
VergoedingBedrag
vergoeding mensuren (tarief per uur)€  75,10
vergoeding machine-uren (tarief per uur)€  82,96
vaste vergoeding voor toezicht en administratiekosten€  83,39

Vergoeding aan schouwmeesters in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Betreft vergoeding van het Waterschap Rivierenland aan schouwmeesters, welke niet in dienst zijn van het waterschap en die voor het waterschap Rivierenland de schouw in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  uitvoeren.

Vergoeding per uur: € 48,89

Vaste vergoeding voor toezicht en administratie die in rekening wordt gebracht bij de uitvoering van bestuursdwang bij overige handhavingszaken (niet zijnde schouw)

Vaste vergoeding voor toezicht en administratiekosten: € 83,39 
 

Tarieven vorige jaren

Heeft u gevonden wat u zocht?