Op donderdag 31 oktober en dinsdag 5 november 2019 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijving in aanmerking te komen voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap. Bent u geïnteresseerd in dijkhellingen? Check dan www.wsrl.nl/dijkhellingen.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Twintig agrarische kavels 

Er worden in oktober en november 2019 twintig kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Varik, Echteld/Dodewaard, Herwijnen, Haaften, Buren, Ochten, Zoelen, Vianen, Andelst, Zuilichem, Giessenburg, Heumen, Dussen, Alphen en Wellseind. De grootte varieert van ruim een halve hectare tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Eventueel kan nog maximaal 2 maal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is dan telkens voor één jaar en onder dezelfde voorwaarden. Deze wijze van voortzetting van het gebruik is afhankelijk van de mogelijkheid daartoe en is ter beoordeling van het waterschap. Pas na 3 jaren 
zal het betreffende perceel weer opnieuw middels openbare inschrijving worden uitgegeven. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?

De openbare inschrijving is over twee data en locaties verdeeld: 
donderdag 31 oktober 2019
Kavelnummers: 1 t/m 9 (Varik, Echteld/Dodewaard, Herwijnen, Haaften, Buren, Ochten en Zoelen)
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 13.00 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 13.30 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel, Siemensstraat 2 in Tiel

dinsdag 5 november 2019
Kavelnummers: 10 t/m 21 (Vianen, Andelst, Zuilichem, Giessenburg, Heumen, Dussen, Alphen en Wellseind)
Inleveren inschrijving: tussen 10.30 en 11.30 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 12.00 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel 

Meer informatie

Meer informatie over de situering van de kavels en de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving (inschrijfformulieren, voorwaarden en bepalingen) vindt u hier