Agrariërs worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijving voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap. 

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Zes agrarische kavels

Er worden in maart 2021 zes kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Woudrichem, Giessenburg, Ameide, Groesbeek en Aalburg. De grootte van de kavels varieert van 1,7 hectare tot ruim 7 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ruim 8 maanden t/m 31 december 2021, met uitzondering voor Kavel 2 waarvoor een einddatum geldt van 30 november 2021. Eventueel kan nog maximaal 2 maal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit geschiedt dan telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Deze wijze van voortzetting van het gebruik is afhankelijk van de mogelijkheid daartoe en is ter beoordeling van het waterschap. Pas na 3 jaren zal het betreffende perceel weer opnieuw middels openbare inschrijving worden uitgegeven. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?

In verband met het Coronavirus vindt er deze keer géén openbare inschrijving op locatie plaats. U kunt uw inschrijving uiterlijk tot 1 april 2021 10:00 uur mailen naar f.van.zante@wsrl.nl. Inschrijven gaat door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging per mail indien uw inschrijving ontvangen is. Inschrijvingen die na 10:00 uur op 1 april 2021 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Wilt u voor meerdere kavels inschrijven, dan dient u per kavel het betreffende inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden vanaf 11.00 uur geopend door medewerkers van Team Grondzaken van Waterschap Rivierenland en zij informeren de inschrijvers over de uitslag.

Meer informatie

Meer informatie over de situering van de kavels en de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving (inschrijfformulieren, voorwaarden en bepalingen) vindt u hier.