Waterschap Rivierenland heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor de Bommelerwaard. Het algemeen bestuur heeft het peilbesluit op 26 april 2018 vastgesteld. Het is op 17 mei 2018 in werking getreden. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening in 2028.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het deelstroomgebied Bommelerwaard. Het ligt in het meest zuidwestelijk deel van de provincie Gelderland en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 11.000 hectare. Het gebied wordt aan alle zijden begrensd door rivieren. De Waal in het noorden, de Maas in het zuiden en oosten en de Afgedamde Maas in het westen.
Bij het peilbesluitgebied horen ook nog drie losse bemalingsgebieden:

  • Bern: tussen de Afgedamde Maas, Maas en Heusdensch Kanaal
  • Alem: tussen Kanaal van Sint Andries, Den Bol en Maas
  • Heerewaarden: tussen Waal en Maas

De grotere stedelijke kernen binnen het gebied zijn Zaltbommel, Brakel, Aalst, Zuilichem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel en Rossum. De snelweg A2 en het treinspoor tussen Utrecht en Den Bosch doorkruisen de Bommelerwaard ten oosten van Zaltbommel en Hedel.

Aanpak

Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. In de toelichting op het peilbesluit staat hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving 

Het opstellen van het peilbesluit is in samenspraak met de omgeving gebeurd. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep kwam tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar.

Documenten

De tekst van het peilbesluit Bommelerwaard en de bijlagen vindt u hier. In de toelichting is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Bommelerwaard kunt u contact opnemen met Jaap Cremer, e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 649323.

Heeft u gevonden wat u zocht?