Waterschap Rivierenland heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor de Bommelerwaard. Het algemeen bestuur heeft het peilbesluit op 26 april 2018 vastgesteld. Het is op 17 mei 2018 in werking getreden. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening in 2028.