Peilbesluit Neder-Betuwe

Het Algemeen Bestuur heeft op 21 juni 2024 een besluit genomen over het waterpeil in Neder-Betuwe. Dit peilbesluit en de extra informatie zijn op 4 juli 2024 geplaatst in het Waterschapsblad. Er zijn twee bijlagen bij het peilbesluit. U kunt de kaart en het peilbesluit ook onderaan de website vinden.

Het gebied

Het gebied Neder-Betuwe ligt in het zuiden van Gelderland. Het ligt tussen Buren, de Neder-Rijn, de Waal en Zetten. De Neder-Rijn en de Waal vormen de grenzen aan de noord- en zuidkant. Aan de westkant ligt het riviertje de Korne en de Aalsdijk. De oostgrens ligt voorbij Dodewaard tot aan het Kuijkgemaal.

Het gebied is ongeveer 14.500 ha groot. De gemeenten Neder-Betuwe en Buren liggen in dit gebied. Ook een klein deel van de gemeenten Tiel en Over-Betuwe ligt hier. Er zijn veel plaatsen in dit gebied. De grootste zijn Buren, Zoelen, Kerk-Avezaath, Rijswijk, Opheusden, Lienden, Eck en Wiel, Ingen Maurik, Kesteren, Ochtend en Dodewaard.

De A15 en de Betuwelijn lopen van oost naar west door het gebied. Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt van noordwest naar zuidoost. Dit kanaal verbindt de Neder-Rijn en de Waal en snijdt door de Neder-Betuwe. Het riviertje de Linge stroomt ook door het gebied, van oost naar west. Op verschillende plaatsen is er een verbinding met de Linge voor de aan- en afvoer van water. De Linge zelf ligt buiten het gebied van de Neder-Betuwe.

Het gebied heeft hoge oeverwallen langs de rivieren en lage komgronden, vooral in het westen rond het Amsterdam-Rijnkanaal. Het maaiveld loopt af naar het westen. Op de lage gronden is vooral grasland. Op de hoge gronden is veel fruit- en bomenteelt.

Kaart ligging gebied Neder-Betuwe

Actuele waterstanden

Wilt u weten hoe hoog (of laag) het water in sloten en vaarten staat? Bekijk dan de actuele waterstanden. 

Aanpak

Het peilbesluit is een plan dat we maken met de GGOR-methode. GGOR betekent Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode kijken we hoe goed het water in de grond en aan de oppervlakte voldoet aan wat we nodig hebben voor het gebruik van de grond. In het peilbesluit geven we ook aan hoe we de waterstanden gaan beheren en welke extra stappen we moeten nemen. We doen ook voorstellen voor nieuwe waterstanden. Dit noemen we het ontwerp-peilbesluit.

Samen met de omgeving

Het peilbesluit wordt niet zomaar gemaakt. Het waterschap praat hierover met mensen uit de buurt. Ze hebben een speciale groep gemaakt om hierover te praten, de klankbordgroep. In deze groep zitten mensen van de gemeente, de provincie en organisaties die iets te maken hebben met het gebied. Denk aan boeren, mensen die van de natuur houden, mensen die graag buiten zijn en mensen die zorgen voor ons drinkwater. Deze groep heeft vier keer met elkaar gepraat tijdens het maken van het nieuwe plan.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Neder-Betuwe, kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80. Bij afwezigheid van Judith van Tol kunt u contact opnemen met Jenny Otte e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoonnummer 0344-649 548.

Heeft u gevonden wat u zocht?