Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 april 2016 ingestemd met de herziening van het peilbesluit Quarles van Ufford (regio Land van Maas en Waal).