Solliciteer je op een vacature? Onze Werken bij Waterschap Rivierenland-website gebruikt gebruikt tracking cookies, analytische en functionele cookies. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Hierbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd, dan wel verzameld.

Bij het daadwerkelijk solliciteren, vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Die hebben we nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Via het sollicitatieformulier vragen we jou om toestemming.

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de personeelsmedewerker die de sollicitatie behandelt en het selectiecomité van de afdeling. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt voor het sollicitatieproces.

Het bedrijf Connexys/ Bullhorn verwerkt in onze opdracht de binnenkomende sollicitaties. Zij zorgen ervoor dat jouw sollicitatie wordt bewaard en bij ons binnenkomt. Connexys/ Bullhorn kijkt niet naar de inhoud van de sollicitatie.

Wordt je aangenomen? Dan geven we jouw gegevens door aan onze personeelsadministratie. Dit doen we om de arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Wordt je niet aangenomen? Dan worden jouw gegevens na een jaar geanonimiseerd. Ze zijn dan niet meer te herleiden naar een persoon.

Je hebt het recht om de gegevens die wij over jou verwerken in te zien. Als ze onjuist zijn, moeten wij ze corrigeren. Je mag ons ook op elk moment vragen jouw gegevens te verwijderen. In dat geval stopt jouw sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering kun je sturen aan info-pa@wsrl.nl.

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, teamleider Mens en Organisatie (T-MEO), via e-mail info-pa@wsrl.nl.

Zie ook: Privacystatement Waterschap Rivierenland algemeen

Heeft u gevonden wat u zocht?