De Richtlijn Wet natuurbescherming, onderdeel bestendig beheer en onderhoud, is een uitwerking van de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen. De richtlijn heeft als doel het in stand houden van beschermde soorten.

De richtlijn beschrijft de stappen bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud van of in opdracht van het waterschap. Indien de richtlijn wordt gevolgd, vervalt in veel gevallen de verplichte ontheffingsaanvraag.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor ieder die te maken heeft met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud: van opdrachtverlening tot uitvoering. Het is niet verplicht om deze richtlijn te gebruiken, er kan ook een ontheffing worden aangevraagd. Wel dient ieder zich te allen tijde te houden aan de Wet natuurbescherming.

Voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt de gedragscode en richtlijn Flora- en faunawet totdat hiervan nieuwe versies verschijnen.

Downloads

Richtlijn Wet natuurbescherming
Gedragscode Wet natuurbescherming bestendig beheer en onderhoud
Richtlijn implementatie Flora- en faunawet voor waterschappen
Gedragscode Flora- en faunawet waterschappen

Heeft u gevonden wat u zocht?