Fractie Ongebouwd

Fractie Natuurterreinbeheerders

Fractie BoerBurgerBeweging (BBB)

Fractie Water Natuurlijk

Fractie CDA

Fractie PvdA

  Fractie VVD

  Fractie Partij voor de Dieren

  Fractie SGP

  Fractie ChristenUnie

  Fractie AWP voor Water, Klimaat en Natuur

    Fractie JA21