Fractie CDA

Fractie Water Natuurlijk

Fractie VVD

Fractie AWPenLRR

Fractie PvdA

Fractie Partij voor de Dieren

Fractie 50PLUS

Fractie SGP / ChristenUnie

Fractie Ongebouwd

Fractie Bedrijven

Fractie Natuurterreinen