Klik hier voor de foto's van de fracties

 

Fractie Ongebouwd

Fractie Natuurterreinen

Fractie BoerBurgerBeweging (BBB)

Fractie Water Natuurlijk

Fractie CDA

Fractie PvdA

Fractie VVD

Fractie Partij voor de Dieren

Fractie SGP

Fractie ChristenUnie

Fractie AWP voor Water, Klimaat en Natuur

Fractie JA21