In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2019 is het reglement van orde voor de vaste commissies van advies vastgesteld.
Daarin zijn bepalingen opgenomen omtrent de commissies, o.a. de bemensing.

Per commissie benoemt een fractie één lid (AB of burger) en één plaatsvervanger (AB of burger).
Het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf benoemt de leden. 

Commissie Watersysteem, maandagmiddag 15.00 uur

Voorzitter Bas de Groot

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Arie van den Herik

Hannie Visser-Kieboom

Water Natuurlijk

Carel Nobbe

Evelien Schlösser

PvdA

Henk Diependaal

Jean Buskens

VVD

Kees Romijn

Annemieke Stallaert*

SGP/CU

Chris Baggerman*

Harrie Drost

PvdD

Lysanne Jackson*

Dana van der Kraan

50PLUS

Anton van Straten

Theo Weijers

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet

Maarten Mortier*

Ongebouwd

Jan Bikker

Riet de Graaf-Groeneveld

Bedrijven

Bas de Peuter

AWPenLRR

Lizanne Mollema*

Stefan Daamen

*= burgercommissielid

Commissie Waterveiligheid, maandagavond 19.30 uur

Voorzitter Andries van der Netten van Stigt

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Hannie Visser-Kieboom

Arie van den Herik

Water Natuurlijk

Moana van IJsseldijk

Carel Nobbe

PvdA

Jean Buskens

Henk Diependaal

VVD

Annemieke Stallaert*

Kees Romijn

SGP/CU

Bas de Groot

Chris Baggerman*

PvdD

Dana van der Kraan

Paul van Gent

50PLUS

Anton van Straten

Theo Weijers

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet

Maarten Mortier*

Ongebouwd

Riet de Graaf-Groeneveld

Jan Bikker

Bedrijven

Kees Stam

Lili Doude van Troostwijk

AWPenLRR

Heidi van den Oord-de Klein*

Stefan Daamen

*= burgercommissielid

Commissie Waterketen, dinsdagmiddag 15.00 uur

Voorzitter Lili Doude van Troostwijk

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Maaike van Deelen-Kamps*

Gerard van den Anker

Water Natuurlijk

Evelien Schlösser

Moana van IJsseldijk

PvdA

Henk Diependaal

Henry Peren

VVD

Kees Romijn

Annemieke Stallaert*

SGP/CU

Teus Stam*

Harrie Drost

PvdD

Paul van Gent

Dana van der Kraan

50PLUS

Rob Tunru

Theo Weijers

Natuurterreinbeheerders

Maarten Mortier*

R. van Loenen Martinet

Ongebouwd

Bert den Haan

Riet de Graaf-Groeneveld

Bedrijven

Kees Stam

AWPenLRR

Stefan Daamen

Heidi van den Oord-de Klein*

*= burgercommissielid

Commissie Middelen, dinsdagavond 19.30 uur

Voorzitter Hannie Visser-Kieboom

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Gerard van den Anker

...

Water Natuurlijk

Moana van IJsseldijk

Evelien Schlösser

PvdA

Henry Peren*

Jean Buskens

VVD

Nanette Reitsma

Andries van der Netten van Stigt

SGP/CU

Harrie Drost

Teus Stam*

PvdD

Paul van Gent

Dana van der Kraan

50PLUS

Theo Weijers

Rob Tunru

Natuurterreinbeheerders

Maarten Mortier*

Roelof van Loenen Martinet

Ongebouwd

Jan Bikker

Bert den Haan

Bedrijven

Lili Doude van Troostwijk

Bas de Peuter

AWPenLRR

Stefan Daamen

Lizanne Mollema*

*= burgercommissielid

Plaatsvervangende voorzitter:

[vacature]

Presidium

  • Co Verdaas, voorzitter Algemeen Bestuur
  • Bas de Groot, voorzitter commissie Watersysteem
  • Andries van der Netten van Stigt, voorzitter commissie Waterveiligheid
  • Lili Doude van Troostwijk, voorzitter commissie Waterketen
  • Hannie Visser-Kieboom, voorzitter commissie Middelen
  •  

Heeft u gevonden wat u zocht?