In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 juni 2019 is het reglement van orde voor de vaste commissies van advies vastgesteld.
Daarin zijn bepalingen opgenomen omtrent de commissies, o.a. de bemensing.

Wij vragen u na te denken over de invulling van de commissies.
Per commissie benoemt een fractie één lid (AB of burger) en één plaatsvervanger (AB of burger).
Het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf benoemt de leden. Afgesproken is dat er eerst een inventarisatie zal plaatsvinden en dat daarna zo mogelijk een schriftelijke ronde gehouden wordt onder de fractievoorzitters. De reeds voorgedragen leden zijn al ingevuld.

Commissie Watersysteem, maandagmiddag 15.30 uur

Voorzitter Lili Doude van Troostwijk

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Arie van den Herik*

Hannie Visser-Kieboom

Water Natuurlijk

Michiel Alexander de Raaf

Marc Laeven

PvdA

Henk Diependaal*

Jean Buskens

VVD

Kees Romijn

Annemieke Stallaert*

SGP/CU

Bas de Groot

Teus Stam*

PvdD

Dana van der Kraan

Paul van Gent

50PLUS

Anton van Straten*

Theo Weijers

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet

Maarten Mortier*

Ongebouwd

Jan Bikker

Riet de Graaf-Groeneveld

Bedrijven

Bas de Peuter

Frank Harbers

AWPenLRR

Lizanne Mollema*

Stefan Daamen

*= burgercommissielid

 

Commissie Waterveiligheid, maandagavond 19.30 uur

Voorzitter Andries van der Netten van Stigt

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Hannie Visser-Kieboom

Arie van den Herik*

Water Natuurlijk

Moana van IJsseldijk

Michiel Alexander de Raaf

PvdA

Jean Buskens

Henk Diependaal*

VVD

Annemieke Stallaert*

Kees Romijn

SGP/CU

Bas de Groot

Harrie Drost

PvdD

Dana van der Kraan

Paul van Gent

50PLUS

Anneke Zwijnenburg-van der Linden*

Jan Opschoor

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet

Maarten Mortier*

Ongebouwd

Riet de Graaf-Groeneveld

Jan Bikker

Bedrijven

Frank Harbers

Lili Doude van Troostwijk

AWPenLRR

Olaf van Hulst*

Stefan Daamen

*= burgercommissielid

 

Commissie Waterketen, dinsdagmiddag 15.30 uur

Voorzitter Jan Opschoor

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Esther Groenenberg

Gerard van den Anker

Water Natuurlijk

Evelien Schlösser*

Marc Laeven

PvdA

Henry Peren

Jean Buskens

VVD

Kees Romijn

Annemieke Stallaert*

SGP/CU

Teus Stam*

Harrie Drost

PvdD

Paul van Gent

Dana van der Kraan

50PLUS

Theo Weijers

Jan Opschoor**

Natuurterreinbeheerders

Maarten Mortier*

R. van Loenen Martinet

Ongebouwd

Bert den Haan

Riet de Graaf-Groeneveld

Bedrijven

Lili Doude van Troostwijk

Frank Harbers

AWPenLRR

Stefan Daamen

Olaf van Hulst*

*= burgercommissielid
**= bij vervanging van het lid door het plaatsvervangend lid, treedt de plaatsvervangend voorzitter op als voorzitter

 

Commissie Middelen, dinsdagavond 19.30 uur

Voorzitter Hannie Visser-Kieboom

Fractie

(Burger)Lid

Plaatsvervangend lid

CDA

Gerard van den Anker

Esther Groenenberg

Water Natuurlijk

Marc Laeven

Moana van IJsseldijk

PvdA

Henry Peren

Jean Buskens

VVD

Nanette Reitsma

Andries van der Netten van Stigt

SGP/CU

Harrie Drost

Bas de Groot

PvdD

Paul van Gent

Dana van der Kraan

50PLUS

Jan Opschoor

Theo Weijers

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet

Maarten Mortier*

Ongebouwd

Jan Bikker

Bert den Haan

Bedrijven

Frank Harbers

Bas de Peuter

AWPenLRR

Stefan Daamen

Lizanne Mollema*

*= burgercommissielid

 

Plaatsvervangende voorzitters:

  1. Marc Laeven, WaterNatuurlijk voor alle commissies
  2. Jan Opschoor, 50PLUS voor de commissies Watersysteem en Waterveiligheid

Presidium

  • Co Verdaas, voorzitter Algemeen Bestuur
  • Lili Doude van Troostwijk, voorzitter commissie Watersysteem
  • Andries van der Netten van Stigt, voorzitter commissie Waterveiligheid
  • Jan Opschoor, voorzitter commissie Waterketen en plaatsvervanger
  • Hannie Visser-Kieboom, voorzitter commissie Middelen
  • Marc Laeven, plaatsvervanger

Heeft u gevonden wat u zocht?