Sinds 1 januari 2018 is er voor de glastuinbouwsector de verplichting om afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt. Hoe staat het daar nu mee binnen Waterschap Rivierenland?