Bij bouwwerkzaamheden komt stikstof vrij, ook bij het versterken van een dijk. Te veel stikstof is schadelijk voor het milieu en daarom moet de uitstoot ervan beperkt worden.

Veel bouwprojecten worden vertraagd door de stikstofuitspraak van de Raad van State omdat de vergunningverlening stil heeft gestaan. Inmiddels is er weer vergunningverlening mogelijk. Voor werken die een natuurvergunning nodig hebben krachtens de Nbw (Natuurbeschermingswet) is de vergunningverlening weer op gang gekomen. Voor het verkrijgen van de vergunning moet aangetoond worden dat er door het uitvoeren van de activiteiten geen stikstof depositie komt in de N2000 gebieden of dat de stikstof uitstoot gecompenseerd wordt. De doorlooptijd van de natuurwet vergunningen is verlengd. Dit komt omdat de voorbereidingstijd langer is en doordat het bevoegd gezag nog bezig is om het beoordelingsperspectief m.b.t. de vergunningen vorm te geven. In het algemeen vraagt het om maatwerk.

Waterschap Rivierenland gaat verder met de voorbereidingen voor de dijkversterkingsprojecten. Soms is er extra tijd nodig voor de vergunningaanvraag.

Het waterschap versterkt de komende jaren de dijken in het rivierengebied zodat ze ook in de toekomst sterk genoeg zijn.

Op de website van de rijksoverheid staat meer achtergrondinformatie over te hoge stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan(externe link).

Veelgestelde vragen over stikstofuitstoot bij dijkversterkingsprojecten