Bij bouwwerkzaamheden komt stikstofoxide vrij, ook bij het versterken van een dijk. Te veel stikstofoxide is schadelijk voor het milieu en daarom moet de uitstoot ervan beperkt worden.

Werktuigen met verbrandingsmotoren stoten naast koolstofdioxide ook stikstofoxide uit. Stikstofoxide slaat weer neer op de bodem en fungeert dan als meststof. De natuur in veel N2000 gebieden is erg gevoelig voor te veel meststof. Voor het verkrijgen van een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming moet aangetoond worden dat er door het uitvoeren van de activiteiten geen of weinig stikstofoxide neerslaat in de N2000 gebieden of dat de stikstof uitstoot gecompenseerd wordt.

Het waterschap versterkt de komende jaren de dijken in het rivierengebied zodat ze ook in de toekomst sterk genoeg zijn.

Op de website van de rijksoverheid staat meer achtergrondinformatie over de aanpak van stikstofuitstoot.

Veelgestelde vragen over stikstofuitstoot bij dijkversterkingsprojecten