U koopt grond van het waterschap of u verkoopt grond aan het waterschap. De (ver)koop van grond leggen we vast in een koopovereenkomst. Hieronder beantwoorden wij vragen die u misschien heeft als u zo'n koopovereenkomst krijgt. 

Heeft u een vraag die er hieronder niet bij staat? Of heeft u een opmerking? Team Grondzaken helpt u graag verder. Bel op werkdagen naar 0344-649113 of stuur een e-mail naar grondzaken@wsrl.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

CONTACTFORMULIER

U heeft een overeenkomst ontvangen, wat nu?

Lees de overeenkomst rustig door en controleer de ingevulde gegevens. Zijn niet al uw gegevens ingevuld? Vul de gegevens dan aan. Staan er foute gegevens in? Vul dan de goede gegevens in. Het is belangrijk dat u uw e-mailadres en telefoonnummer invult. Dan kunnen we u goed bereiken. Heeft u geen e-mailadres? Geef dit dan aan.

Zit er een situatietekening bij de overeenkomst?

Het kan zijn dat de kadastrale lijn of de lijn die wij hebben getrokken, wat vertekent. Dit komt omdat we vaak een luchtfoto als ondergrond gebruiken. Deze foto wordt uit een bepaalde hoek genomen. Dit zorgt voor vertekening.

Bent u het eens met de overeenkomst?

Teken dan de overeenkomst. Dit doet u door op elke pagina uw paraaf of handtekening te zetten. En door op de laatste pagina van de overeenkomst uw handtekening te zetten bij uw naam. Is de overeenkomst voor u en uw partner? Dan zet ook uw partner op elke pagina een paraaf of handtekening. En tekent ook uw partner de overeenkomst op de laatste pagina.

Kunt u de overeenkomst ook digitaal tekenen?

Ja, dat kan met Valid Sign. Valid Sign is een manier om een overeenkomst digitaal te tekenen. Heeft u een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer? Dan kunt u gebruik maken van Valid Sign. U krijgt van ons de overeenkomst digitaal via Valid Sign. U hoeft de overeenkomst dan niet meer te printen. Heeft u de overeenkomst digitaal getekend? Dan krijgt het waterschap de getekende overeenkomst automatisch van Valid Sign.

Bent u het niet eens met de overeenkomst?

Of zijn er dingen niet duidelijk? Dan kunt u contact opnemen met team Grondzaken. Stuur een e-mail naar grondzaken@wsrl.nl of bel naar 0344-649113.

Wat gebeurt er als u de overeenkomst heeft getekend?

Dan maakt de notaris een afspraak met u voor het tekenen van de akte. In een notariële akte legt de notaris de aankoop of verkoop van grond vast. Dit doet hij ook als er een zakelijk recht op een stuk grond wordt gevestigd. Bent u zelf de koper? En betaalt u ook de ‘kosten koper’? Dan mag u de notaris kiezen en sturen wij de overeenkomst naar de notaris die u heeft gekozen. Anders sturen we de overeenkomst naar een notaris van onze keuze. De notaris zal de ondertekening van de akte binnen twee maanden na ontvangt van de overeenkomst inplannen.

Waarom heeft de notaris nog gegevens van u nodig?

De notaris is o.a. verplicht om een cliëntenonderzoek te doen, zonder dit onderzoek mag hij geen werkzaamheden verrichten. De notaris vraagt u in ieder geval om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn. Soms heeft de notaris voor de notariële akte nog gegevens of andere documenten van u nodig. Zorg dat de notaris de gegevens of documenten op tijd krijgt. Dan kan de notaris het concept van de akte en de nota van afrekening maken en naar u toesturen. De notaris probeert dit twee weken voor de afspraak te doen.

Mag u iemand een volmacht geven voor het tekenen van de akte?

Ja, dat mag als u zelf niet naar de afspraak met de notaris kunt. In dat geval kunt u een notaris vragen om een volmacht. Met een volmacht geeft u iemand anders toestemming om voor u de akte te tekenen. De handtekening op de volmacht moet u wel laten legaliseren bij een notaris. Legaliseren bij een notaris betekent dat u uw handtekening op de volmacht zet waar een notaris bij is.

Hoe geeft u iemand een volmacht?

Maak hiervoor een afspraak bij een notariskantoor. Neem uw legitimatiebewijs dat in de volmacht staat, mee naar de afspraak. U mag uw volmacht legaliseren bij elke notaris. Dit mag dus een andere notaris zijn dan de notaris die de akte passeert. Gaat u naar een andere notaris voor de legalisatie? Dan brengt die notaris hiervoor kosten in rekening. Deze kosten betaalt u aan de notaris. De rekening kunt u daarna naar ons sturen. Wij betalen u dan de kosten terug.

Waarom krijgt u een rekening van de notaris?

De notaris controleert in het Kadaster wie de eigenaar is van de grond. De notaris doet ook onderzoek naar uw beschikkingsbevoegdheid. Daarmee bedoelen we, mag u de akte tekenen? Is de eigenaar overleden? Dan heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Of moet de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Dat kost tijd. En betekent meerwerk voor de notaris. Een notaris heeft ook meerwerk bij bijvoorbeeld echtscheiding, (economische) inbreng in een maatschap, (economische) inbreng in een vennootschap onder firma of (economische) inbreng in een N.V. of B.V.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Overlijdt er iemand? Dan moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Dit legt de notaris vast in een verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht is nodig om bijvoorbeeld grond te verkopen. Is er geen verklaring van erfrecht? Dan start de notaris het onderzoek naar de erfgenamen op. Het kan zijn dat de notaris voor dit onderzoek, gegevens en documenten van u nodig heeft. U betaalt de kosten voor dit onderzoek.

Zit er nog een hypotheek op de grond?

Dan moet deze hypotheek worden doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster. Heeft u de hypotheek nog niet helemaal afgelost? Dan kan iemand van wie je het geld hebt geleend een deel van de opbrengst eisen. Dit laat iemand van wie je het geld hebt geleend, weten aan de notaris. Het waterschap betaalt meestal de kosten van de doorhaling.

Is er een rechtspersoon bij de overeenkomst betrokken?

Een N.V., B.V., maatschap, vof, stichting en vereniging zijn rechtspersonen. De notaris moet controleren wie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) van die rechtspersoon is. Dit is de persoon die:

  • een belang heeft van meer dan 25% in het vermogen van de rechtspersoon; of
  • een belang heeft van meer dan 25% in het stemrecht van de rechtspersoon; of
  • het feitelijk voor het zeggen heeft.

De gegevens van de UBO moeten worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De notaris controleert deze gegevens. De notaris heeft ook de gegevens van de rechtspersoon nodig om de beschikkingsbevoegdheid te controleren. De notaris heeft hiervoor stukken nodig. Het gaat bijvoorbeeld om een ingevulde UBO-verklaring, kopie statuten, kopie aandeelhoudersregister en een uittreksel uit de Kamer van Koophandel. Vraagt de notaris hierom? Geef deze dan aan de notaris. Voor de notaris is dit mogelijk meerwerk. U betaalt de kosten voor het meerwerk van de notaris.

Waarom heeft het waterschap uw gegevens nodig?

Het waterschap heeft uw gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen sluit. U mag ons op elk moment te vragen welke gegevens het waterschap van u heeft vastgelegd. Ook mag u bijvoorbeeld vragen om gegevens te corrigeren. Heeft u klachten over het vastleggen van persoonsgegevens door het waterschap? Stuur dan een e-mail naar privacy@wsrl.nl.

Wat gebeurt er als het bestuur de overeenkomst niet goedkeurt?

Dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons. Wij gaan dan opnieuw met u in gesprek. Het bestuur neemt normaalgesproken binnen drie maanden een besluit. Duurt het langer dan drie maanden? Dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons. 

Waarom maken wij de verkoop van grond bekend?

Verkopen wij grond? Dan maken we dit vooraf algemeen bekend. Dit doen we ook als we de grond aan u willen verkopen. Het kan namelijk zijn dat iemand anders dezelfde grond wil kopen. En wij moeten iedereen dezelfde kans geven om grond van ons te kopen. 

Toelichting bij koopovereenkomst grond

Heeft u gevonden wat u zocht?