U betaalt waterschapsbelasting aan het waterschap (zuiveringsheffing, watersysteemheffing, verontreinigingsheffing en wegenheffing). Het waterschap voert met deze belastingen zijn taken uit.

Zuiveringsheffing

Voert u al uw afvalwater af op het gemeentelijk riool, dan betaalt u zuiveringsheffing. U betaalt ook zuiveringsheffing als u afvalwater vanuit een zuiveringsinstallatie afvoert op het gemeentelijk riool. Het is een belasting die huishoudens en bedrijven betalen.

Het vuile water dat u afvoert via het riool mag niet direct in de natuur terechtkomen. Denk aan water van de afwas, de was, de douche en het doorspoelen van de wc en afvalwater van bedrijven. Het vuile water gaat eerst naar een installatie om het schoon te maken. Dit noemen we een rioolwaterzuiveringsinstallatie of zuivering. Het waterschap zorgt voor de zuivering en dus voor schoon water.

Door de zuiveringsheffing betaalt iedereen mee om het eigen afvalwater weer schoon te krijgen. Zo kan het waterschap het schonere water uit de zuiveringsinstallatie weer veilig lozen op sloten, plassen en meren. 

Op de aanslag waterschapsbelasting staat het aantal vervuilingseenheden. Dit is de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling van het afvalwater.

Particulieren

 • Woont u alleen? Dan betaalt u één vervuilingseenheid.
 • Woont u met twee of meer mensen in een huis? Dan betaalt u 3 vervuilingseenheden.
  Waarom altijd 3? Er zijn landelijk twee vaste aantallen bepaald: 1 en 3. Dit is wettelijk vastgelegd. 

Bedrijven

De hoogte van uw aanslag wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid afvalwater dat u wegspoelt.
 • De vervuiling in dit afvalwater.

Voert u uw afvalwater niet af op het riool, maar loost u rechtstreeks op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing.

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk hierbij aan het bouwen en onderhouden van dijken en gemalen. Het waterschap gebruikt het geld uit de watersysteemheffing ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden. Hoe meer grond of gebouwen je hebt, hoe meer je betaalt.

 • Watersysteemheffing ingezetenen: een vast bedrag per woonruimte. Alleen particulieren betalen dit bedrag.
 • Watersysteemheffing gebouwd: een percentage van de WOZ-waarde van een woning of bedrijfspand.
 • Watersysteemheffing ongebouwd: een tarief dat u betaalt als eigenaar van een onbebouwd stuk grond.
 • Watersysteemheffing natuur: een tarief dat u betaalt als eigenaar van een natuurterrein.

Verontreinigingsheffing

Loost u uw huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater direct op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing in plaats van zuiveringsheffing.

Wegenheffing

Wij zijn verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Wij houden die begaanbaar en veilig voor auto’s en fietsers. Dit betaalt het waterschap van de wegenheffing.

 • Wegenheffing ingezetenen: een vast bedrag per woonruimte. Alleen particulieren betalen dit bedrag.
 • Wegenheffing gebouwd: een percentage van de WOZ-waarde van een woning
 • Wegenheffing ongebouwd: een bedrag per hectare dat u betaalt als eigenaar van een onbebouwd stuk grond.
 • Wegenheffing natuur: een bedrag per hectare dat u betaalt als eigenaar van een natuurterrein.