Waarom zijn er waterschapsverkiezingen? 

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Deze zijn voor de derde keer op dezelfde dag als de verkiezingen van Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder en die woont in het rivierengebied mag op 15 maart 2023 stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur.

Maar waarom zijn er eigenlijk waterschapsverkiezingen? Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, biodiversiteit, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Door te stemmen heeft u als inwoner invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt over waterbeheer en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt.

Wat valt er te kiezen? 

Over welke onderwerpen valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? Onafhankelijk welke partijen in het bestuur worden gekozen, moeten onze kerntaken áltijd worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het onderhoud van de dijken en het zuiveren van het afvalwater. Maar hoe dat gebeurt, daar hebben de partijen een andere mening over. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met lange periodes van droogte of steeds heviger wordende regenbuien?

In de periode voorafgaand aan de verkiezingen laten politieke partijen via hun campagnes weten waar zij voor staan. Informatie over het huidige algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en uit welke partijen dat bestaat is te lezen op deze pagina.

Deelnemen aan de waterschapsverkiezingen?

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen is het belangrijk dat de kandidaat op een lijst staat van een (politieke) partij. Op deze pagina is daarover meer te lezen. Er kan niet individueel worden meegedaan aan de verkiezingen. 

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar waterschapsverkiezingen@wsrl.nl of te bellen naar Waterschap Rivierenland via (0344) 64 90 90.