De VR-expeditie gaat over het project 'Ruimte voor de Waal', één van de 'Ruimte voor de rivier'-projecten. Het project is uitgevoerd tussen 2012 en 2016. De centrale vraag in deze expeditie is "Welke maatregelen zijn genomen, en waarom?" Het veldwerk is bedoeld voor 3e en 4e klas HAVO/VWO.

Kaart Waal bij Nijmegen

Met de module Ruimte voor de Waal doen de leerlingen virtueel onderzoek naar de omgeving van de Waal bij Nijmegen. Het mooie van dit veldwerkonderzoek is dat ze het kunnen doen vanuit de klas. Met een VR-bril bekijken ze de 360-graden (drone)beelden van het gebied op een tablet of smartphone. Deze reageert op de bewegingen van de leerling. Ze kunnen hun tablet of smartphone voor zich houden en om zich heen bewegen. Hierdoor krijgen ze het gevoel dat ze zelf kunnen 'rondkijken' bij de Waal rondom Nijmegen.

In de VR-expeditie bekijken leerlingen allereerst een dronebeeld dat een overzicht geeft van het gebied NA afronding van het project. In het beeld is de hoofdgeul, de nevengeul en de nieuwe dijk te zien.

Daarna gaan leerlingen langs vier veldwerklocaties. Bij elke veldwerklocatie zijn er opdrachten die de leerlingen op basis van het 360-graden beeld en aanvullende bronnen (onder andere topografische kaarten) kunnen maken. 

Het materiaal bestaat uit een veldwerkboekje en een docentenhandleiding en is te downloaden via de website Water op het schoolplein.

Heeft u gevonden wat u zocht?