In Nijmegen neemt het waterschap deel aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waalfront. Een slimme inpassing van de waterkering maakt dat dit moderne stadsdeel bestand zal zijn tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden. Dit is een samenwerking van de gemeente Nijmegen, Bouwfonds PropertyDevelopment (BPD), de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland.

Waar?

Waalfront loopt van de Spoorbrug tot de brug de Oversteek, waarbij de waterkering tussen de Handelskade en park Kraaijenhoff wordt gewijzigd (1 km). Zie website KCAP

Planning

2018-2019: verkenning en voorkeursalternatief

2019-2020: planuitwerking en projectplan

2020-2025: uitvoering

Contact

Voor meer informatie over de waterkering kunt u contact opnemen met projectmanager JaapJan Zeeberg
e-mail: j.zeeberg@wsrl.nl.

Waalfront is een project van de Gemeente Nijmegen en Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Meer informatie op website Waalfront.