Waalfront Nijmegen

In Nijmegen neemt het waterschap deel aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waalfront. Een slimme inpassing van de waterkering maakt dat dit moderne stadsdeel bestand zal zijn tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden. Dit is een samenwerking van de gemeente Nijmegen, Bouwfonds Property Development (BPD), de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland.

Waar?

Waalfront loopt van de Spoorbrug tot de brug de Oversteek, waarbij de waterkering tussen de Handelskade en park Kraaijenhoff wordt gewijzigd (1 km).

Wat gaat er gebeuren?

Om een modern stedenbouwkundig ontwerp mogelijk te maken verleggen we de waterkering. De nieuwe gebouwen krijgen een waterkerende functie. Dit is een heel nieuwe benadering, waarbij het contact van dit voormalig industriële gebied met de rivier wordt hersteld. Een deel van het terrein van de Honig-fabriek komt daardoor buitendijks te liggen (de kans dat een hoogwater het gebied werkelijk overstroomt blijft heel erg klein). In het projectplan is dit allemaal terug te lezen. Het Algemeen Bestuur van ons Waterschap stelde dit plan 27 november 2020  vast.

Impressie aangepaste kade

 

Unieke aanpak

De waterkering verleggen en integreren in het stedenbouwkundig ontwerp is een voorbeeld van overstromingsbestendig bouwen en het combineren van functies in een waterkering. Dit is tot stand gekomen dankzij een succesvolle publieke-private samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en de ontwikkelaar. 

Artist impression van het Waalhavenpark. Klik op de afbeelding en ga naar pagina 15 van meer uitleg

Fort Krayenhoff

Onderdeel van de waterkering is de muur van het voormalige Fort Krayenhoff. De muur is gerestaureerd en wordt onderdeel van een park. Cornelis Krayenhoff was in de 19de eeuw een belangrijke waterstaatkundige, militair en staatsman uit Nijmegen. Bekijk het verhaal van de man en de muur:

Planning

2018-2020: ontwerp en projectplanprocedure

2020-2025: uitvoering per bouwblok

Contact

Voor meer informatie over de waterkering kunt u contact opnemen met Karin Oosters.
e-mail: k.oosters@wsrl.nl.

Waalfront is een project van de Gemeente Nijmegen en Ontwikkelingsbedrijf Waalfront.