Wij beheren een aantal polderwegen in Rivierenland. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden.

Bekijk de interactieve kaart wegwerkzaamheden Rivierenland. Naast onze wegwerkzaamheden staan hier ook wegwerkzaamheden van andere overheden en algemene informatie over bereikbaarheid en openbaar vervoer.

Interactieve kaart wegwerkzaamheden, stremmingen en OV

Groot onderhoud in 2023 en 2024

 Welke wegen zijn in 2023 en 2024 aan de beurt voor groot onderhoud? Bekijk de kaart.

Meer informatie of vragen?

Neem voor meer informatie over werk aan wegen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden contact op met de heer J.E.H. Bakker,  Projectleider Wegonderhoud, tel. 06 52 08 34 70.

Meer informatie over welke wegen wij beheren en hoe wij dat doen vindt u op: Wegbeheer.

Heeft u gevonden wat u zocht?