Op deze pagina leest u wat een weilanddepot is. En hoe u uw grond beschikbaar kunt stellen voor een weilanddepot. 

Wat is een weilanddepot?

Een weilanddepot is een depot voor bagger op een stuk grond, bijvoorbeeld een weiland. We graven zo'n 20 tot 30 cm van de toplaag van het perceel af. We gebruiken deze grond om kades te maken. Met de kades leggen we een soort kuip aan waar we de bagger inbrengen om te drogen. 

Heeft u grond beschikbaar voor een weilanddepot?

Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Baggeren van Waterschap Rivierenland.

Waarom hebben jullie grond voor bagger nodig?

We hebben niet altijd genoeg ruimte om de bagger op de oever te leggen. Het is belangrijk dat we sloten regelmatig baggeren. Bij het baggeren verwijderen we de sliblaag die ontstaan is op de bodem van de sloot. Zo blijven de sloten diep genoeg. En diepe sloten zijn belangrijk voor het rivierengebied. Zij zorgen voor de aan- en afvoer van water. Zo houden we droge voeten en kunnen we over voldoende en schoon water beschikken. 

Eigenaren van grond naast de sloot moeten de bagger op hun land accepteren. Dat staat in de Waterwet. Is er te weinig ruimte op de oever? Dan voeren we de bagger af naar een weilanddepot. 

Wat doen jullie met mijn grond?

Wij graven 20 tot 30 centimeter van de toplaag af. Deze grond gebruiken we voor kades rondom het weiland. Deze kades zijn ongeveer anderhalve meter hoog.

Hoe komt de bagger in het weilanddepot?

Dat kan op twee manieren:

  • we pompen met een baggerboot de bagger door een buis; of
  • we laden de bagger in vrachtwagens. Voor het lossen van de bagger maken we een losplaats bij het depot.

Pompen we bagger door een buis? Dan maken we de bagger dunner met water. Zo raakt de buis niet verstopt. Dat water moet er ook weer uit. In de kades om het weilanddepot plaatsen we kisten met gaten. Deze kisten noemen we stortkisten. Door deze kisten loopt het water gecontroleerd uit het weilanddepot. 

Kan ik de grond weer gebruiken als de bagger droog is?

U kunt de droge bagger over het land verspreiden. Voor we baggeren, voeren we een waterbodemonderzoek uit. In dit onderzoek kijken we of de bagger schoon genoeg is om op grond te verspreiden. Blijkt uit het waterbodemonderzoek dat de bagger niet schoon genoeg is? dan voeren we de bagger af naar een verwerker. 

Hoe lang gebruiken jullie mijn grond?

We gebruiken uw grond twee jaar. Het duurt even voor de bagger droog is. De bagger droogt doordat water verdampt. Ook neemt de bodem water op en loop het water weg via stortkisten.

Krijg ik een vergoeding voor het gebruik van mijn grond?

Ja, u krijgt een vergoeding. De hoogte van de vergoeding baseren wij op de LTO/Platform Leg- en ligrechten. Wij zorgen ook voor alle vergunningen die nodig zijn. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

Wie ruimt het weilanddepot op?

U ruimt het weilanddepot zelf op. In de vergoeding is hiervoor een bedrag opgenomen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?