Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt. Via de gemeentelijke riolering komt uw afvalwater op één van onze rioolwaterzuiveringen (rwzi) terecht. Binnen 24 uur maakt het waterschap het water weer schoon zodat het terug kan naar de natuur.