Nieuwsbrieven en documenten

Nota Voorkeursalternatief (VKA) - nieuw gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam

Op 2 augustus 2022 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden de Nota VKA met bijbehorende bijlagen en de Nota van Antwoord goedgekeurd en vastgesteld:

De Nota VKA heeft in 2022 ter inzage gelegen. Met het vaststellen van de Nota VKA is de verkenningsfase (onderzoeksfase) afgerond. In de huidige planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief van de locatie van het nieuwe boezemgemaal en het tracé van het kanaal nader uitgewerkt.

Nota Voorkeursalternatief (VKA) voor de maatregel in de bocht Giessen-Oudekerk

De Nota VKA voor de bocht Giessen-Oudekerk heeft eind 2021 ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn verwerkt en beantwoord in een Nota van Antwoord. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 12 april 2022 het VKA goedgekeurd en vastgesteld; het aanbrengen van een onderwaterdamwand en het baggeren van een deel van de Giessen. Het VKA wordt momenteel nader uitgewerkt:

Hieronder kunt u de nieuwsbrieven downloaden: