Nota Voorkeursalternatief (VKA) - nieuw gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam

  Op 2 augustus 2022 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden de Nota VKA met bijbehorende bijlagen en de Nota van Antwoord goedgekeurd en vastgesteld:

  De Nota VKA heeft van 24 februari tot 7 april 2022 ter inzage gelegen. Het vaststellen van de Nota VKA betekent de afronding van de verkenningsfase (onderzoeksfase). In de huidige planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief van de locatie van het nieuwe gemaal en het tracé (A) van het boezemkanaal verder ruimtelijk en technisch uitgewerkt. Voor alle (direct) belanghebbenden is een nieuwsbrief in de maak (augustus 2022).

  Onderzoeksrapporten en notities flora en fauna 

  Nota Voorkeursalternatief (VKA) voor de maatregel in de bocht Giessen-Oudekerk

  De Nota VKA voor de bocht Giessen-Oudekerk heeft van 11 november tot 22 december 2021 ter inzage gelegen. Deze ontvangen zienswijzen zijn verwerkt en beantwoord in een Nota van Antwoord. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 12 april 2022 het VKA goedgekeurd en vastgesteld; het aanbrengen van een onderwaterdamwand en het baggeren van een deel van de Giessen. Het VKA wordt verder uitgewerkt in de planuitwerkingsfase in de periode 2022 tot eind 2023:

  Hieronder kunt u de nieuwsbrieven downloaden: