Privacystatement Waterschap Rivierenland

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en andere online middelen. Persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk. Je krijgt altijd inzage in jouw gegevens als je daarom vraagt. En als jij wilt, verwijderen wij deze gegevens. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij van jou online krijgen. En hoe we daarmee omgaan:

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer je onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen.

Wil je geen cookies ontvangen van onze site? Zet in de instellingen van je browser het accepteren van cookies uit. Onze website werkt dan net zo goed.

Website statistieken

Wij gebruiken SIManalytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben met onze leverancier Shift2 een verwerkersovereenkomst.

E-mail

Als je ons een e-mail stuurt, moeten we deze in bepaalde gevallen bewaren. Bijvoorbeeld als een e-mail hoort bij een zaak waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. Ook kunnen we je e-mailcorrespondentie en persoonsgegevens bewaren om indien nodig later contact met je te kunnen opnemen. In alle andere gevallen worden persoonsgegevens verwijderd na afhandeling. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in ons contentmanagementsysteem (het systeem waarmee we inhoud op de website beheren). Onze leverancier voor e-formulieren verwerkt persoonsgegevens conform bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Nieuwsbrieven

Wij sturen je geen digitale nieuwsbrieven als je er niet om hebt gevraagd. Ben je wel van mening dat je ongevraagd een digitale nieuwsbrief hebt gekregen? Laat het ons weten. Al onze nieuwsbrieven hebben de mogelijkheid om je direct af te melden.

Sociale media

Wij gaan na wat er over ons wordt gezegd op sociale media (Twitter, Facebook, fora, nieuwssites, enzovoorts). Hierdoor weten we beter wat burgers en bedrijven van ons willen. En kunnen we beter vragen beantwoorden. Met de leverancier van ons sociale media monitoringssysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Vacatures

Onze Werken bij Waterschap Rivierenland-website gebruikt gebruikt tracking cookies, analytische en functionele cookies. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Hierbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd, dan wel verzameld.

Solliciteer je op een vacature via onze  Werken bij Waterschap Rivierenland-website? Dan vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Die hebben we nodig om jouw sollicitatie in behandeling te nemen. Lees onze privacyverklaring voor sollicitanten.

Bestuurs- en juridische zaken

Waterschap Rivierenland verwerkt als overheidsorganisatie persoonsgegevens in zijn bestuurlijke en juridische processen. Lees in onze privacyverklaring bestuurs- en juridische zaken welke persoonsgegevens we daarvoor verwerken en wat we met die gegevens doen.

Wet Politiegegevens

Waterschap Rivierenland heeft een privacyverklaring opgesteld over het gebruik van persoonsgegevens in verband met de Wet Politiegegevens (Wpg). Lees meer informatie over hoe het waterschap met de verwerking van politiegegevens omgaat in onze privacystatement Wet politiegegevens.

Cameratoezicht

Waterschap Rivierenland past cameratoezicht toe om haar eigendommen en objecten te bewaken. De camera’s zijn gericht op de toegangspoorten van objecten en op locaties die gevoelig zijn voor inbraak of vandalisme. Bij de opstelling van de camera’s wordt het filmen van de openbare ruimte zoveel mogelijk vermeden. Lees hier verder in onze privacystatement voor betrokkenen in het kader van cameratoezicht.

Drones

Het doel van het inzetten van drones is om de kwaliteit van de uitvoering van toezicht te verbeteren. Het algemene uitgangspunt bij het werken met drones is dat alleen de minimaal benodigde informatie wordt vastgelegd. Het gaat dus primair om het vastleggen van het object en niet om het vastleggen/registreren van een persoon. Zie privacyverklaring Drones. 

Vergunningen en meldingen

Vraag je een vergunning aan of doe je een melding in het kader van werkzaamheden bij watergangen, waterkeringen en wegen in het beheer van het waterschap? Dan hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig, zie privacystatement meldingen en vergunningaanvragen.

Afhandelen en beheer van beheerovereenkomsten

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Team Grondzaken is één van de teams van de afdeling Bedrijfsvoering van Waterschap Rivierenland. Het team speelt een centrale rol in de verwerving, beheer en verkoop van eigendommen van het waterschap, voornamelijk percelen grond. Lees in ons privacystatement afhandeling en beheer van beheerovereenkomsten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan bij deze processen. 

Omwonenden van werken

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Ons werk raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgen wij voor een optimale uitvoering van onze taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. In sommige gemeenten zorgen we ook voor de wegen. Voor het uitvoeren van onze taken kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat we u willen informeren over een project in uw omgeving of omdat we werkzaamheden op of nabij uw perceel moeten uitvoeren. Meer informatie leest u in de privacyverklaring omwonenden van werken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wil weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
  • het laten corrigeren van fouten in de persoonsgegevens.
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens waarvoor geen bewaarplicht geldt.
  • het intrekken van toestemming.
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op: Waterschap Rivierenland heeft de belastingtaken overgedragen aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) waardoor wij geen persoonsgegevens verwerken die samenhangen met de waterschapsbelasting. Als je inzage wilt in de persoonsgegevens die bekend zijn vanwege de waterschapsbelasting kun je die opvragen bij BSR.

Wij kunnen je vragen je te legitimeren bij het indienen van een dergelijk verzoek. Dit doen we om te voorkomen dat je gegevens bij een verkeerde persoon terecht komen of dat we de verkeerde gegevens verwijderen of corrigeren.

Klachten

Heb je een klacht over het verwerken van je persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs als je dan contact met ons opneemt. Zo leren wij van eventuele fouten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Waterschap Rivierenland
College van dijkgraaf en heemraden
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel
info@wsrl.nl
(0344) 64 90 90

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

privacy@wsrl.nl
Postbus 599
4000 AN TIEL

Het staat je uiteraard vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u gevonden wat u zocht?