Om in de nieuwe situatie het water uit het afgesloten deel van de Graafstroom af te voeren naar de Ottolandse Vliet, wordt er een nieuw gemaal geplaatst. Het oude gemaal voldoet niet meer en wordt afgebroken. Op de plaats van het oude gemaal wordt een overlaatvoorziening gerealiseerd. Wanneer het afsluitmiddel is gesloten wordt het overtollige water, via de overlaatvoorziening, afgevoerd via de polder Laag-Blokland naar de Nieuwe Overwaard. Dit overlaatmiddel laat water door in hoogwatersituaties.

Visualisatie aflaat Vuilendam

Voor de 3D-visualisatie van de aflaat Vuilendam gaat u naar: https://virtualengineering.nl/virtualtour13/maatregelen/graafstroom/index.htm?media-index=8(externe link)