Waarom een erfscan?

Op een boerenerf vinden diverse activiteiten plaats, zoals het opslaan van voer en mest, het reinigen van machines, transport van vee, enzovoorts. Als voer, mest of gewasbeschermingsmiddelen in aanraking komen met regenwater, stroomt het verontreinigde water vanaf het erf rechtstreeks naar de bodem of het oppervlaktewater. Erfafspoeling kan leiden tot verontreinigd bodem- en oppervlaktewater en in 2027 wordt de wetgeving voor erfafspoeling aangescherpt. Het is belangrijk om nu alvast de bedrijfssituatie in kaart te brengen. Daarom wordt door het DAW project Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, een initiatief van LTO Noord, een gratis erfscan aangeboden.  

Wat houdt een erfscan in?

De erfscan bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij een LTO-medewerker langskomt bij uw bedrijf om de erfemissie op diverse onderdelen in kaart te brengen. Aan de hand van dit bedrijfsbezoek wordt een bedrijfsspecifiek adviesrapport opgesteld waarin wordt toegelicht waar op uw bedrijf erfafspoeling plaatsvindt, en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen.

Door subsidie vanuit de EU, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, drinkwaterbedrijf OASEN en LTO Noord Fondsen kan de erfscan kosteloos worden aangeboden. De uitvoering van de erfscan wordt mede mogelijk gemaakt door PPP Agro Advies.

Aanmelden erfscan

Heeft u interesse in de erfscan? Meld u dan nu aan via deze link.

Bij de uitvoering van de scan zullen ten alle tijden de dan geldende corona-maatregelen worden nageleefd.

Subsidie

Voor een aantal maatregelen ter voorkoming van erfemissie is er momenteel ook subsidie aan te vragen bij de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld voor het maken van een opvang- en afvoersysteem van perssappen (onder sleufsilo’s). Kijk voor informatie over welke maatregelen gesubsidieerd hier.