Als wij grond gaan verkopen of verhuren, maken wij dit vooraf algemeen bekend. Door het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (‘Didam’) moeten overheden iedereen dezelfde kans geven om grond te kopen of te huren.

Wij hoeven andere kopers of huurders geen kans te geven als er maar 1 geschikt is. Bijvoorbeeld:

  • Als grond van de koper zelf grenst aan kleine stukjes groen die wij willen verkopen.
  • Als wij grond willen verkopen aan bewoners die grond kwijtraken door dijkversterking.
  • als redelijk is dat iemand grond van ons huurt met een goede reden.

Voordat wij verkopen of verhuren, maken wij dit eerst bekend. Ook in dit geval kan iemand die het er niet mee eens is, ons een brief sturen. Met hierin redenen waarom zij/ hij bezwaar heeft tegen de verkoop of verhuur. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen.