U kunt op diverse manieren gebruik maken van grond van het waterschap.

Grond kopen

Afhankelijk van een aantal factoren is het mogelijk dat u grond van ons kunt kopen. Neem contact op met team Grondzaken via grondzaken@wsrl.nl onder vermelding van de locatie, kadastrale gegevens en uw contactgegevens.

Uitgifte dijkpercelen 2022

In 2022 geeft Waterschap Rivierenland weer dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras en op voorkomende locaties voor het beweiden van schapen. In oktober 2021 worden de trajecten gepubliceerd in de regionale vak- en weekbladen en op de internetsite van Waterschap Rivierenland.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die sturen naar Mailbox Uitgifte Dijkpercelen: uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.

Nieuw eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland

Op 30 november 2018 is het nieuwe eigendommenbeleid van Waterschap Rivierenland bestuurlijk vastgesteld. Dat heeft een aantal concrete wijzigingen tot gevolg.
Op de pagina Nieuw eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland vindt u meer informatie en de veelgestelde vragen.

Verjaring

Downloads:

Flyer Grondgebruik/Verjaring