Waterschap Rivierenland is eigenaar van vastgoed: grond, water, gebouwen en installaties. Wij gebruiken dit voor ons werk. Wat we niet meer of niet direct nodig hebben, verkopen, verhuren of verpachten we.

Eigendommenbeleid

Hoe wij met onze grond omgaan staat in ons Eigendommenbeleid.

Contact

Heeft u vragen over het gebruik van grond en/ of water van het waterschap? Neem contact op met team Grondzaken. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0344-649113 of via de mail: grondzaken@wsrl.nl.