Waterschap Rivierenland is eigenaar van vastgoed: grond, water, gebouwen en installaties. Wij gebruiken dit voor ons werk. Wat we niet meer of niet direct nodig hebben, verkopen, verhuren of verpachten we.

Hier vertellen wij u hoe u onze grond kunt huren, pachten of kopen.

Eigendommenbeleid

Hoe wij met onze grond omgaan staat in ons Eigendommenbeleid.

Contact

Heeft u vragen over het gebruik van grond en/ of water van het waterschap? Neem contact op met team Grondzaken. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0344-649113 of via de mail: grondzaken@wsrl.nl.