Contact

Indien u direct contact wilt met één van onze medewerkers en/of een afspraak wilt maken, neem dan contact op met ons.

Bezoekadres

De Blomboogerd 1
4003 BX TIEL
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Postadres

Postbus 599
4000 AN TIEL

Routebeschrijving

Parkeren

Ons parkeerterrein heeft een apart bezoekersgedeelte. Indien dit gedeelte vol is, kunt u elders op het parkeerterrein een plekje zoeken. Let er op dat het niet is toegestaan om buiten de parkeervakken of op parkeerplaatsen met een specifieke bestemming (carpool, elektrische voertuigen, etc.) te parkeren. U riskeert hiermee een wielklem (boete 100 euro) of wegsleepregeling (boete 250 euro).

Factuurgegevens

KvK-nummer:
30281419
BTW-nummer: NL8109.12.314.B.01

Calamiteiten

Calamiteiten, vervuiling van oppervlaktewater of ongewenste lozingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, worden doorgegeven via telefoonnummer: (0344) 64 90 90.

Digitaal calamiteiten melden

Vul het speciale meldingenformulier van Waterschap Rivierenland in.

Meldpunt Water: waar kan ik terecht?

Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook grondwater, drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties. Constateert u dat er ergens iets misgaat, maar u weet niet welke instantie u moet hebben? Maak een melding via het Meldpunt Water. Uw melding, vraag of klacht komt automatisch bij de juiste instantie terecht.

Belastingvragen

Voor al uw vragen over de waterschapsbelastingen, aangifte, kwijtschelding etc. kunt u contact opnemen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR):

Adresgegevens BSR

In dit digitaal loket kunt u snel en gemakkelijk:

  • bezwaar maken
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • kwijtschelding aanvragen
  • aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen

Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Telefoonnummer: (0344) - 64 94 94
E-mail: cpv@wsrl.nl

Persvoorlichting en woordvoering

Tijdens kantoortijden ma t/m vr 08.00-17.00:

Piketnummer buiten kantoortijden bij calamiteiten of dringende persvragen avond/nacht:

  • Telefoonnummer: 0344-649638

Volg het laatste nieuws en ontwikkeling ook op:

Rondleidingen

Excursies en/of gastlessen

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding bij een zuivering/gemaal kunt u het formulier Aanvragen excursies / gastles invullen.

Kantoor Tiel/ Het Nieuwe Werken

Waterschap Rivierenland verzorgt rondleidingen voor organisaties die zich aan het oriënteren zijn op een flexibel kantoorconcept en/of nieuwe huisvesting. U kunt een rondleiding door het kantoor van Waterschap Rivierenland aanvragen via ons aanvraagformulier rondleiding kantoor Tiel.