Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in folders of op de website? Dan kunt u een verzoek om informatie indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Wat kost een Woo-verzoek?

Voor het kopiëren en versturen van documenten vragen wij soms een vergoeding.

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?

Schrijf een ondertekende brief naar het waterschap met daarin:

  • uw naam en adres.
  • een beschrijving waarover u informatie wilt of de documenten die u wenst te ontvangen.
  • zet duidelijk in de brief dat u een Woo-verzoek doet!

Stuur de brief naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Antwoord op uw Woo-verzoek

Het waterschap besluit aan de hand van de Woo of u de gevraagde informatie krijgt. Soms kan het waterschap de gevraagde informatie niet geven. Bijvoorbeeld omdat er in de verzochte documenten persoonlijke of vertrouwelijke gegevens staan. Of omdat dit de opsporing van strafbare feiten hindert.