Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in folders of op de website? Dan kunt u een verzoek om informatie indienen op grond van de Wet Open Overheid (Woo).

Goed om te weten

Een Woo-verzoek indienen is niet altijd nodig. Het waterschap maakt informatie openbaar, zoals:

Het waterschap besluit aan de hand van de Woo of u de gevraagde informatie krijgt. Soms kan het waterschap de gevraagde informatie niet geven. Bijvoorbeeld omdat er in de verzochte documenten persoonlijke of vertrouwelijke gegevens staan. Of omdat dit de opsporing van strafbare feiten hindert.

Kosten

Voor het kopiëren en versturen van documenten vragen wij soms een vergoeding.

Aanpak

Schrijf een ondertekende brief naar het waterschap met daarin:

  • uw naam en adres.
  • een beschrijving waarover u informatie wilt of de documenten die u wenst te ontvangen.
  • zet duidelijk in de brief dat u een Woo-verzoek doet!

Stuur de brief naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel